Aktualijos

Penktadieni bus tikrinama gyventojų perspėjimo sistema – gyventojai girdės sirenų gausmą, sulauks perspėjimo pranešimų į mobiliuosius telefonus

Spalio 16 d. 11 val. 52 min. vyks Perspėjimo sistemos patikrinimas. Šalies gyventojai girdės sirenų gausmą, bus jungiamos centralizuoto bei vietinio valdymo sirenos garsiniu signalu „Dėmesio visiems“, taip pat gyventojams bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus apie sistemos patikrinimą. Atkreipiame dėmesį, kad šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau gali būti priimami tik tais telefonais, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija.
Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama tinklalapiuose adresu: www.gpis.vpgt.lt ir www.lt72.lt.
Patikrinimo metu sirenos kauks 3 minutes. Išgirdus sirenas, gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją ir rekomendacijas – jos bus pateiktos 11.55 val. per Lietuvos radijo ir televizijos programas, taip pat regionines ir vietines radijo programas. Paprastai sirenos įjungiamos du kartus per metus, kai atliekamas Perspėjimo sistemos patikrinimas.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.
Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.