Aktualijos

Paprasta matematika, arba tam tikri pamąstymai po Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio

Vytautas Kazela

Prieš rašydamas apie birželio 29 dienos Tarybos posėdį paskaičiau vieno opozicijos lyderio pamąstymus šia tema. Ir lig šiol neapleidžia mintis, kad, jei Tarybos sprendimas prastas ar nepopuliarus, jį priima Savivaldybės tarybos dauguma, o jei sprendimas geras ir populiarus, jį priima Savivaldybės tarybos mažuma, kitaip sakant – opozicija. Keistai viskas atrodo, kaip vaikų žaidimų aikštelėje – vieni, žargonu šnekant, blogiečiai, kiti geriečiai. Bet vaikai žaisdami vidmenimis keičiasi. Jei viena grupė šiandien buvo blogiečiai, tai rytoj jie jau žaidžia su geriečių vėliava. Tik Taryboje valdančioji dauguma ir opozicija išlieka tose pačiose pozicijose visą kadenciją – nuo vienų iki kitų rinkimų. Dabartinė valdančioji dauguma turi 13, o opozicija 12 atstovų. Jeigu posėdyje dalyvauja visi Tarybos nariai ir niekas nenusišalina, vienoks ar kitoks sprendimas priimamas, kai už jį balsuoja 13 Tarybos narių. Kodėl taip smulkiai visa tai aiškinu? Ogi todėl, kad minėtame pamąstyme paprasčiausiai kažkas ne taip su matematika.Ten teigiama, kad „valdantieji buldozeriu prastūmė“ priedą „saviškiam“ administracijos direktoriui, kitoje pastraipoje, kalbant apie žemės mokesčius, akcentuojama: „Mano iniciatyva opozicijos vardu pateiktam siūlymui neapmokestinti senjorų, kitų socialiai remtinų ar neįgaliųjų uteniškių, kurie mieste turi iki 15 a, o kaimiškoje vietovėje iki 3 ha žemės sklypus, buvo pritarta ir dalies valdančiųjų politikų balsais.“ Na tai kas, kad už sprendimą balsavo ir valdantieji, bet nuopelnas tai MANO! Tik, pavyzdžiui, pamirštama paminėti, kad, priimant sprendimą šiais metais nedidinti mokesčių dirbantiems su verslo liudijimu, iniciatyva buvo iš valdančiųjų pusės. Noriu pasakyti tik tiek, kad opozicijai neužtenka balsų priimti kokį nors sprendimą, jeigu jam nepritaria valdančioji dauguma. Nenoriu nieko nei įžeidinėti, nei menkinti, kaip kai kas tai mėgsta daryti. Noriu pabrėžti, kad yra tik protingi ir nelabai protingi pasiūlymai. Protingiems sprendimams visada pritars ir valdantieji. Ir visai nesvarbu, kas juos pateiktų. Šiame posėdyje pritarta ir Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pakeitimams. Smagu ir tai, kad atsiranda Studentų rėmimo programa. Programa numato paklausias specialybes bestudijuojantiems uteniškiams studentams, iš anksto nusprendusiems baigus mokslus grįžti dirbti į Uteną ir pasirašiusiems sutartis, galimybę gauti beveik 200 eurų dydžio stipendijas. Taip tikimasi bent iš dalies išspręsti specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, stygiaus problemą Utenos rajono įmonėse. Buvo pritarta ir savivaldybės įstaigų dalyvavimui Saulės elektrinių įrengimo projekte. Gavus finansavimą ateityje itin sumažėtų mokyklų, darželių ir kitų savivaldybei priklausančių įstaigų išlaidos už elektros energiją. Savivaldybėms skiriama valstybės parama tokioms elektrinėms įrengti yra kur kas didesnė nei fiziniams asmenims.