Aktualijos

Nebaisu jaunam už laisvę žūti Partizanui Gasparui Baronui atminti

Arūnas Janulis

Mūsų Tėvynės kovose už LAISVĘ žuvusių žmonių skaičius – dešimtys tūkstančių. Vieniems pastatyti paminklai, kitų vardais pavadintos gatvės ir aikštės, treti tyliai ilsisi gimtojoje žemėje, už kurią ir krito. Vieną jų, Gasparą Baroną, gimtinės žemelė glaudžia jau daugiau nei septyniasdešimt metų.

Jaunasis partizanas gimė gražioje vietoje, kur darbščių Lietuvos artojų laukus supa žaliuojantys miškai, juosia platus Nosvės vingis ir mėlynom akim žybčioja ežerai ežerėliai – Mominys, Baukys… Augdamas Abromiškio kaimo darbščių ūkininkų šeimoje, Gasparas nuo mažų dienų suprato, kad sotesnis gyvenimas pasiekiamas sunkiu ir doru darbu. Būsimo partizano tėvai Pranė ir Zigmundas (Zigmas) Baronai, be ūkinių reikalų, Gasiui nuo mažens skiepijo ir meilę Tėvynei, Dievui bei pagarbą vyresniems. Nuošalaus Aukštaitijos kaimo gyvenimas tekėjo ramia vaga, kol besibaigiant karui į Lietuvą antrą kartą grįžo sovietinė okupacija.

Tęsinį skaitykite 2022 04 06 „Utenyje“