Aktualijos

Nauja Utenos rajono
savivaldybės administracijos struktūra

Nuo lapkričio 3 d. pasikeitė Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūra. Pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio mėnesio sprendimą „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius tapo Aplinkos apsaugos skyriumi. Civilinės saugos, radiacinės saugos ir priešgaisrinės saugos, mobilizacijos, demobilizacijos ir (ar) priimančiosios šalies paramos funkcijų organizavimo savivaldybės teritorijoje funkcijas nuo lapkričio 3-iosios vykdo Viešosios tvarkos skyrius.
Teritorijų planavimo ir statybos skyrius buvo išskirtas į du skyrius: Statybos ir infrastruktūros plėtros bei Architektūros ir teritorijų planavimo. Pastarasis vykdo funkcijas, susijusias su architektūros, teritorijų planavimo, kraštovaizdžio, želdynų, statybų, žemėtvarkos, georeferencinės sistemos priežiūros veikla. Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius įgyvendina savivaldybei priskirtas funkcijas statybos, infrastruktūros plėtros srityse.
Aplinkos apsaugos skyrius organizuoja bei įgyvendina savivaldybės institucijoms priskirtas funkcijas aplinkos apsaugos srityje, organizuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymą ir įgyvendinimą, aplinkos stebėseną, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, vykdo aplinkosauginį švietimą, įgyvendina rajono darnios plėtros principus.
Primename, kad nuo šių metų birželio 1 d. Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius tapo Švietimo ir sporto skyriumi. Jaunimo politiką savivaldybės teritorijoje nuo šių metų rugpjūčio 12 d. administruoja ir įgyvendina jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Grinienė (tel.: 8 614 10886, 8 389 61625, el. p. jurgita.griniene@utena.lt).
Utenos rajono savivaldybės
administracija