Aktualijos

Miško sklypas kaip dovana gamtai – filantropija su poveikiu šimtmečiams į ateitį

Šiemet „Sengirės fondui“ dar vienas žmogus padovanojo miško plotą – beveik 3 ha dydžio sklypą Širvintų rajone. Dosnų poelgį paskatino dovanotojo jaučiamas gilus ryšys su gamta ir proseneliais, kuriems priklausė miškas.
Vis daugiau lietuvių renkasi dosnumą – praėjusiais metais net 37 proc. įsitraukė į labdaringas veiklas, o jau 10 metų organizuojama pasaulinė iniciatyva „Dosnumo antradienis“ (angl. Giving Tuesday), šiemet vykstanti lapkričio 29 d., pamažu įsitvirtina ir Lietuvoje. Šiais metais nevyriausybinė organizacija „Sengirės fondas“ taip pat skatina prieššventinį laikotarpį skirti dosnumui.
Fondo iniciatyva „Dovana gamtai“ kviečia skirti dėmesį ir paramą seniesiems Lietuvos miškams, kadangi, išsaugant juos, bus išsaugoti ir namai tūkstančiams rūšių – augalų, gyvūnų, grybų, turinčių poveikį visai planetai.
Organizacijos įsitikinimu, dosnus žmogus praturtina ir save, ir kitą, taip sukurdamas ryšį, o miško patikėjimas fondui įprasmina – gamtos kampelis, turintis ryšį su protėviais, išsaugomas šimtmečiams. Tokiame nevartotojiškame sprendime daug prasmės įžvelgė ir Mindaugas Kanišauskas, fondui padovanojęs 2,95 ha dydžio sklypą Širvintų rajone. Mindaugas yra jau trečias žmogus, pasirinkęs šeimos senelių, prosenelių miško sklypą perleisti į fondo rankas.
Dovanotas sklypas perduotas iš kartos į kartą
LRT laidai „Vienkartinė planeta“ apie šį savo poelgį pasakojęs Mindaugas teigė sklypą nusprendęs padovanoti fondui kaip dovaną gamtai. Žemė, kurioje yra miško sklypas, apie pusantro šimto metų priklausė jo šeimai.
„Aš manau, kad šitas miškas jau dabar gamtine prasme yra vertingesnis nei materialine. Jeigu yra organizacija arba grupė žmonių, kurie tuo rūpinasi ir pasistengs išlaikyti tokį mišką, koks jis yra dabar, ir jis tik gerės, tai yra nuostabiausias dalykas“, – savo sprendimą miško plotą padovanoti „Sengirės fondui“ laidoje argumentavo Mindaugas.
Nuo vaikystės puoselėjęs glaudų ryšį su gamta, Mindaugas ir dabar ramybę ir pabėgimą nuo šurmulio atranda miške. Jį supančius laukus taip pat kadaise dirbo ir jo proprosenelis, o sklypas jam brangus ir kaip sąlytis su protėvių karta.
Pagalvojęs apie šio miško lopinėlio ateitį, dovanotojas norėjo, kad jis išliktų toks, koks yra: neliečiamas, be žmonių įsikišimo. Tai paskatino dovanoti mišką fondui, pasitikint jo misija išsaugoti mišką neliečiamą ir žmogaus veiklos netrikdomą ateities kartoms. Dovanotas sklypas bus pavadintas jo močiutės garbei.
Padovanotame miško plote auga 70 metų ąžuolynas su baltalksniais, pomiškis, apaugęs lazdynais ir ievomis. jame yra išskirta Europos Bendrijos svarbos buveinė – aliuviniai miškai. Ilgainiui šis sklypas, kaip ir kiti fondo jau išsaugoti miško plotai, virs žmonių veiklos neveikiama, šimtus metų skaičiuojančia sengire. Nors miško plote gausu lapuočių, jie tokie patys svarbūs ekosistemai, kaip ir pušynai ar eglynai.
Ankstesnius du sklypus padovanojusius asmenis taip pasielgti taip pat pastūmėjo siekis išsaugoti protėvių palikimą. Pirmąjį 1,58 ha dydžio sklypą Kauno rajone padovanojo profesorius Vytautas Smailys 2020 m., o antrąjį 2,6 ha ploto mišką Anykščių rajone, šalia kurio gimė ir užaugo jos proproseneliai, padovanojo gydytoja Janina Breivienė 2021 m.
Fondas tikisi, kad šių dovanotojų pavyzdys paskatins ir kitus, turinčius metai iš metų šeimai priklausančius sklypus, išsaugoti nekertamus miškus ateities kartoms. Šiuo metu fondas saugo 57 ha dydžio miškų plotą, kurį sudaro tiek dovanoti, tiek išpirkti sklypai.
APIE SENGIRĖS FONDĄ
„Sengirės fondas“ – nevyriausybinė organizacija, siekianti išsaugoti senuosius Lietuvos miškus su visa juose esančia gyvybe, kurti ilgaamžius tvarios gamtos pavyzdžius, išskirtinai svarbius biologinės įvairovės išsaugojimui ir klimato kaitos pasekmių sumažinimui – sengires, atviras žmonių lankymui. Fondo vizija – Lietuva, kur gamta priklauso gamtai, jai leidžiama formuotis be žmogaus įtakos, kur visi organizmai – lygiaverčiai ir nė vienas nevadinamas kenkėju.
Fondas inicijuotas po sėkmingos filmo „Sengirė“ premjeros Lietuvoje 2018 m., sulaukus didžiulio visuomenės susidomėjimo, taip pat nacionalinio ir tarptautinio pripažinimo.
Įsteigtas 2020 m. sausį „Sengirės fondas“ šiandien jau globoja per 57 ha miškų – būsimų sengirių. Augančios fondo bendruomenės dėka tęsiamos pagrindinės veiklos – miškų apsauga bei visuomenės švietimas.
„Sengirės fondo“ inf.