Aktualijos

Mažais žingsneliais Utenos pramonės parko link

Utenos rajono savivaldybės tarybos nariams buvo pateikta informacija, kas daroma vykdant rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl Utenos pramonės parko steigimo. Kadangi šis klausimas svarbus visai rajono bendruomenei, norime vykdomus darbus pristatyti „Utenio“ skaitytojams.
Utenos pramonės parkas planuojamas steigti 22 ha ploto teritorijoje, kuri yra nevientisa, tačiau yra suformuoti valstybiniai žemės sklypai – Pramonės g. 20, Aukštaičių g. 16 ir Ribnikų g. 4.
Utenos rajono savivaldybės administracija 2018 m. spalio 5 d. pateikė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai raštą „Dėl Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo“ kartu su pridedamais dokumentais: 2018 m. rugsėjo 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-228 „Dėl Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo“ kopija ir Utenos rajono ekonominės plėtros galimybių studija.
Ekspertinį Galimybių studijos vertinimą atliko Ūkio ministerija ir Všį „Investuok Lietuvoje“. 2018 m. gruodžio 14 d. iš ministerijos investicijų ir eksporto departamento buvo gautos pastabos dėl Galimybių studijos ir prašymas pateikti papildomą informaciją apie investicijoms numatomus sklypus.
Užpildytas išsamus klausimynas apie pramonės plėtrai numatomus sklypus ir atsakymai į pastabas dėl Ga1imybių studijos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai išsiųsti 2019 m. sausio 9 d.
2019 m. kovo 26 d. Utenos rajono savivaldybės administracija gavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Všį „Investuok Lietuvoje“ Galimybių studijos ir trijų sklypų ekspertinį vertinimą.
Pagrindinės vertinimo išvados: siekiant visapusiškai įvertinti sklypų vystymo kaštų ir naudos santykį, yra būtina atlikti žvalgybinius inžinerinius, geologinius ir ekogeologinius tyrimus, racionaliai suplanuoti infrastruktūros įgyvendinimo kaštus, laiką bei galimybes. Taip pat pažymėtina, jog yra reikalinga įvardyti aiškų planą gerinant darbo jėgos stygiaus bei švietimo institucijų tobulinimo klausimus.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu sudaryta Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo darbo grupė, kuriai pavesta organizuoti susitikimus-pasitarimus su atsakingomis ir suinteresuotomis institucijomis, išnagrinėti visas galimas Utenos pramonės parko steigimo alternatyvas, vykdyti visas Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme numatomas procedūras iki Utenos pramonės parko įsteigimo.
2019 m. balandžio 30 d. ir gegužės 3 d. vyko darbo grupės posėdžiai, kurių metu buvo svarstoma Všį „Investuok Lietuvoje“ atliktas sklypų vertinimas ir pastabos dėl Utenos rajono švietimo įstaigose rengiamų specialistų. Siekiant aptarti tolimesnių veiksmų planą dėl Utenos pramonės parko steigimo procedūrų ir įgyvendinimo eigos, 2019 m. gegužės 15 d. ministerijoje susitiko ministerijos, Všį „Investuok Lietuvoje“ ir Utenos rajono savivaldybės administracijos (Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo darbo grupės) atstovai ir pakartotinai išnagrinėjo planuojamą Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo klausimą, terminus.
Šiuo metu yra atliekami skaičiavimai, per kiek laiko ir kiek savivaldybės biudžeto lėšų reikėtų, kad būtų pašalinti ekspertiniame vertinime nurodyti trūkumai.
Parengta pagal Utenos rajono savivaldybės
administracijos informaciją