Aktualijos

Maltiečių pagalba šiandien labai reikalinga

Vytautas KAZELA. Maltiečių organizacija Lietuvoje yra seniausios pasaulyje labdaros organizacijos – Maltos ordino, veikiančio daugiau kaip 120 pasaulio šalių, dalis. Lietuvoje organizacija buvo įsteigta 1991 m. ir dabar sėkmingai vykdo socialinę veiklą 40 Lietuvos rajonų ir miestų. Maltiečių tikslas – teikti pagalbą visų tautybių, rasių ir tikėjimų vargstantiems, neįgaliems, vienišiems ir kitiems socialinėje atskirtyje gyvenantiems asmenims ar bendruomenėms, skatinti socialinę atsakomybę, savanorystę, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir rėmėjais Lietuvoje ir užsienyje.
Dabar, praėjus 30 Lietuvos maltiečių veiklos metų, organizacija jau gali pasigirti iškalbinga statistika: 1500 savanorių, iš jų apie 500 jaunųjų maltiečių, o tai prilygsta 30 pilnų keleivinių autobusų, kurių vienas trečdalis keleivių jaunimas; maltiečiai maitina ir globoja 2600 senolių – jie galėtų užpildyti beveik 7 futbolo aikštes; per metus išdalijama apie 150 000 porcijų maisto, kurio po porciją užtektų kiekvienam Klaipėdos gyventojui; yra įsteigę 16 vaikų dienos centrų, o per visą Lietuvą remia 1227 vaikus – tiek moksleivių mokosi 3 vidutinėse Lietuvos mokyklose; pavėžėdami neįgaliuosius ir ligonius nukeliavo 137 572 km – 98 kartus apvažiuota aplink Lietuvą; o piligriminių kelionių su neįgaliaisiais į Lurdą ir į Šiluvą metu nukeliauta 37 200 kilometrų.
Maltos ordino Pagalbos tarnybos Utenos grupė oficialiai įsikūrė 2018 metais. Jai vadovauja „Saulutės“ vaikų darželio direktorė Diana Tumėnienė, o grupės pagrindą sudaro 8 moterys.
Mūsų kalbinta D. Tumėnienė sakė, kad grupė šiuo metu renka drabužius ir juos dalija nepasiturintiems žmonėms. Taip išgelbstima šimtai kilogramų dėvėtų kokybiškų drabužių, kurie būtų keliavę į tekstilės konteinerius. Tai labai svarbi pagalba skurstantiems žmonėms. Vežiojama sriuba Utenos, Vyžuonų ir Užpalių gyventojams. Taip pamaitinama apie 40 Utenos rajono gyventojų. Sriubą Maltos ordino pagalbos tarnybos Utenos grupei verda kavinė-valgykla „Lauredė“, Vyžuonų ir Užpalių mokyklų valgyklos. Veikia senjorų dienos centras, į kurį renkasi vieniši pagyvenę žmonės. Ypač daug jų susirenka rudenį, kai sumažėja darbų. Kasdien apsilanko keliolika moterų. Jos ir pietauja kartu, ir džiaugiasi, ir liūdi. Tik tada, kai vyksta iš projekto finansuojami keramikos užsiėmimai, laisvų vietų centre nelieka.
Paklausta, kaip žmonės apie juos sužino, grupės vadovė sakė, kad vieni iš kitų. Arba patys sužino iš savanorių. Dar apie kitus praneša socialiniai darbuotojai. Mūsų visuomenė sensta, daugėja ir senų vienišų žmonių. Būna, kad paskambina kaimynai arba tolimi giminaičiai iš kitų miestų arba net iš užsienio.
Maltos ordino pagalbos tarnybos Utenos grupės veikla finansuojama iš projektų. Senjorų dienos centrą finansuoja tarptautinis fondas iš Jungtinės Karalystės, kitus projektus – Utenos rajono savivaldybė. Kažkiek lėšų skiria ir Utenos rajono žmonės, pervesdami 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. Vyksta ir maltiečių sriubos akcija, dienos centre besilankančios moterys primezga kojinių, pirštinių ir kitų gaminių, kuriuos parduoda mugėse.
„Jei ne savanorystė, mes prapultume. Net ir dienos centro patalpas remontuojame savanorystės pagrindais. Visada ieškome pagalbos. Kartais dalijame ir „Maisto banko“ paketus. Mūsų veikla plati: tai ir „Maistas ant ratų“, drabužių dalijimas, maisto dalijimas, senjorų dienos centras, Vyžuonose veikiantis vaikų dienos centras ir jaunimo erdvė. Į vaikų dienos centrą ir jaunimo erdvę Vyžuonose gali ateiti visi, kurie nori.
Dar grįžkime prie savanorystės. Dabar savanorių net ieškoti nereikia – žmonės patys ateina ir pasisiūlo. Sąmoningumas labai išaugęs. Ateina įvairaus amžiaus savanoriai. Pradedant moksleiviais, baigiant pensininkais. Džiaugiuosi senjorėmis, kurios priima, tvarko ir dalija drabužius. Jos atlieka visą juodą darbą. Juk dirbantis žmogus negali nueiti trečiadienį ir atidaryti drabužių atiduotuvės, o senjorės savanorės ir pačios turi užsiėmimą, jaučiasi reikalingos, ir darbą padaro.
Utenoje, Tauragnų g. 2, veikia mūsų drabužių surinkimo punktas. Žmonės čia atneša nereikalingus drabužius. Drabužiai priimami trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 valandos. Labai prašome, kad drabužiai būtų švarūs, tvarkingi, nesuplyšę. Naudodamasi proga noriu labai padėkoti Utenos rajono savivaldybei už nuolatinį rūpestį ir palaikymą. O žmonių, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia pagalba, šiandien yra labai daug“, – sakė Maltiečių ordino pagalbos tarnybos Utenos grupės vadovė D. Tumėnienė.