Aktualijos

Kviečiame Utenos miesto gyventojus registruotis
biologiškai skaidžių atliekų konteineriams įsigyti

2022 m. pradžioje Utenos rajono savivaldybės administracija teikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraišką biologinių atliekų priemonių-konteinerių įsigijimo dotacijai gauti. Skyrus finansavimą ir pasirašius sutartį, planuojama įsigyti 1015 vnt. biologiškai skaidžių atliekų konteinerių, skirtų individualių namų ūkiams. Konteinerius UAB ,,Keluva“ ketina pristatyti iki lapkričio mėn.
Kviečiame Utenos miesto individualių gyvenamųjų namų savininkus, neturinčius biologiškai skaidžių atliekų konteinerių (rudos spalvos), dėl jų įsigijimo iš anksto registruotis el. paštu komunalininkas@utenoskom.lt arba kreiptis į UAB ,,Utenos komunalininkas“ Klientų aptarnavimo skyrių, tel. (8 389) 63 800 (skambinant spausti 1). Registruojantis reikalinga nurodyti vardą, pavardę, gyvenamojo namo adresą, telefono numerį ir (arba) el. paštą.
Atkreipiame dėmesį, kad konteinerį galės įsigyti individualių gyvenamųjų namų savininkai, sudarę (turintys) sutartis su UAB ,,Utenos komunalininkas“ dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo.
Utenos rajono savivaldybės administracija