Aktualijos

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti pasiūlymus dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo. Tai paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia ar senyvo amžiaus asmenis, paslaugos suteiks galimybę turėti laikiną atokvėpį.
Pagalbos į namus paslaugą sudaro informavimas, konsultavimas, pagalba rūpinantis asmens (šeimos) higiena ir priežiūra, maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose. Pagalba į namus asmeniui (šeimai) teikiama iki 10 val. per savaitę.
Tikslinės asmenų grupės:
• suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
• senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.
Pasiūlymus gali teikti nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurių buveinė teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre užregistruota ir veikla vykdoma savivaldybės teritorijoje, o socialinės paslaugas numatomos teikti savivaldybės gyventojams.
Siekiant gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę Utenos mieste, prašome bendruomenes, organizacijas, norinčias teikti paslaugas, iki 2020 m. vasario 7 d. pateikti pasiūlymus dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo galimybių ir lėšų poreikio el. paštu inga.sakaliene@utena.lt. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 389 61622 arba atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių (Utenio a. 4. Utena), 121 kab.
Utenos rajono savivaldybės administracija