Aktualijos

Kviečiame susipažinti su saugomų gamtos paveldo objektų schemomis

Informuojame, kad parengtos Utenos rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų (Biliakiemio puntukas, Utenos sen., Utenos r.; Laumės valtis, Lygiamiškio k., Užpalių sen., Utenos r.; Varniškių šaltinis, Varniškių k., Tauragnų sen., Utenos r.; Laumės akmuo, Žiezdrių k., Tauragnų sen., Utenos r.; Žiezdrių akmuo, Žiezdrių k., Tauragnų sen., Utenos r.) schemos.
Organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61 620, el. p. info@utena.lt., Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. (8 389) 63 985, Aplinkos apsaugos skyrius, tel. (8389) 43 534.
Teisinis pagrindas: Saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų 141 straipsnio 16 punktas, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. TS-209 „Dėl Pasiūlymų dėl Utenos rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. 308 „Dėl Utenos rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų įteisinimo“.
Tikslas: nustatyti rajono Savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų buferinės apsaugos zonas bei pazonio ribas.
Su schemomis galima susipažinti: www.utena.lt→Aplinkos apsauga→Saugomos teritorijos→Savivaldybės saugomi gamtos paveldo objektai Utenos rajone→Utenos rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemos.
Utenos rajono savivaldybės administracija