Aktualijos

Knygos į namus

Karantinas stipriai pakoregavo visų gyvenimą. Daugelis mūsų ištisas dienas leidžiame namuose, niekur neišeiname ir vakarais. Toks laikas – puiki proga prisėsti prie geros knygos. Deja, nedirba nei biblioteka, nei knygynai… „Utenis“ ir „Gerų knygų knygynėlis“ siūlo Jums naują paslaugą: užsisakykite knygą, o mes ją atvešime tiesiai į namus. Dėl knygų skambinkite telefonu 8 389 61481 arba 8 648 29208.

„Peržengti ribą“, Petras Venclovas, mažieji romanai. 4 Eur.
Kur gali nužengti visuomenė, atsisakiusi moralės, humanistinių idėjų, Dievo, tarpusavio pasitikėjimo, abejingai stebinti asmenybės nuvertinimą, ignoruojanti žmogiškuosius jausmus, susvetimėjusi, praradusi prasmę, nesipriešinanti ir amofirška, paklūstanti vardan nerūpestingumo ir materialinės gerovės? – klausia autorius. – Kaip tokioje visuomenėje išlikti dvasiškai laisvam, nepriklausomam, kaip realizuoti save?
„Autoriui pavyksta pralaužti sustabarėjusį visuomenės ir individo abejingumo kiaukutą ir prasiskverbti į pažeidžiamiausią esmę – tašką, kuriame susikerta aš, kiti ir pasaulis.“ (Vainius Bakas)
„Grumtynės“. Petras Venclovas, novelių romanas. 5 Eur.
Vienuolikos novelių romanas, skiriamas kovotojų už laisvę ir savo valstybę atminimui.
Romano erdvė praplečiama nuo XX amžiaus vidurio iki šių dienų, – tai tarsi rašytojo Vaitonio rašomi kūriniai laisvės kovotojų tema: stiprūs, klasikinio pobūdžio charakteriai, išsami psichologinė analizė, rūsti, šiek tiek supoetinta tikrovė, objektyvus žvilgsnis į to meto realijas, toks pat požiūris į esmingiausius to laikotarpio Lietuvos istorijos vingius, pilietinė pozicija ir… ligi šiol tebelydinti nežinia: kam gimsta mūsų vaikai ir vaikaičiai?..
„Žingsniai“. Petras Venclovas, 7 novelės / apsakymai. 3 Eur.
Apsakymuose einama nuo socialinės tematikos prie šiuolaikinio psichologiškumo, neįprasto meninio vaizdo, žaismės ir postmodernaus pasakojimo bei kalbėjimo, atveriančio mįslingus tikrovės kontūrus, prieštaringus charakterius, netikėtas įžvalgas.
„Vakarai, kurių nebuvo“, Vladas Kalvaitis, apsakymai. 7 Eur.
Vlado Kalvaičio apsakymų rinktinė „Vakarai, kurių nebuvo“ sudaryta iš rinkiniuose „Volungė“ (2007), „Svečias iš Magadano“ (2008), „Stiklinė aguonų“ (2013), „Balandis ir bandonija“ (2015) spausdintų kūrinių.
„Balandis ir bandonija“. Vladas Kalvaitis, novelės. 5 Eur.
Vlado Kalvaičio prozos skaitytojas nebus nuviltas – autorius ištikimas sau ir, kaip ir ankstesnėse savo knygose, įtaigiai kuria spalvingus veikėjų charakterius, dramatiškas situacijas, tačiau novelės skleidžia sunkiai įvardijamą vidinę šviesą, kurią, ko gero, įžiebia rašytojui būdinga sodri kalba.
„Sušaudyta lemtis“. Vygandas Ostrauskas, romanas. 6 Eur.
Samantos ir Viktoro meilės istoriją galima įvardyti kaip nuostabiai sunkų gyvenimą, talpinusį aistrą ir išdavystę, altruizmą ir prakeiksmą, euforiją ir depresyvų liūdesį, atmiežtą alkoholiu, o vis tik pasibaigusią susikalbėjimo tyla.
Šių dviejų žmonių meilės raida nuo paauglystės paikiojimų iki jausmo išgryninimo mirties akivaizdoje lemia tokius neįtikėtinus personažų psichologinius pokyčius, kokie gali aplankyti anaiptol ne kiekvieną. Tai lemia tik stiprios asmenybėms.
„Sic transit…“ Vygandas Ostrauskas, romanas. 8 Eur.
Naujajame Vygando Ostrauskio romane „Sic transit…“ – Mintautų savivaldybės ir jos aplinkos žmonių aistros: bekompromisė meilė ir karjerizmas, intrigos ir pasitikėjimas fortūna, įspūdingos sėkmės, meilės, sukrėtimų ir pralaimėjimų scenos.
„… gloria mundi“. Vygandas Ostrauskas, romanas. 8 Eur.
Naujasis Vygando Ostrauskio romanas „…gloria mundi“ yra „Sic transit…“ tęsinys, kita vertus, jį galima skaityti kaip savarankišką kūrinį.
„Mėnulio sūnus“. Čabua Amiredžibi, romanas. 10 Eur.
Gruzinų literatūros klasiko Čabua Amiredžibi romanas „Mėnulio sūnus“ nukelia mus į XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Gruziją. Knygoje pasakojama apie atsiskyrėlį, nesitaikstantį su įprastinėmis visuomenės normomis. Romaną sudaro keturios dalys ir penki epigrafai, iš kurių aiškėja, jog su skaitytoju bus kalbama apie žmogui esminius dalykus: sąžinę, kad galėtų atpažinti savuosius trūkumus; jėgą, kad tuos trūkumus įveiktų; protą ir širdies gerumą, be kurių nesisektų būti teisingam tiek sau, tiek artimui; pagaliau – tėvynę, kad turėtų kam tarnauti ir už ką, jeigu reikia, guldyti galvą. Ieškodamas atsakymo į klausimą, kaip įveikti ar bent jau sumažinti šio pasaulio blogį, autorius atsiskleidžia skaitytojui kaip gilus psichologas, puikiai pažįstantis tiek žmogiškąsias ydas, tiek dorybes.
„Gero gyvenimo kronikos“. Kęstutis Navakas, esė. 7 Eur.
Tai knyga, kuri niekaip neleis jums nuobodžiauti, kad ir kaip stengtumėtės. Knygą sudaro ir esė įprasta prasme, ir daugybė itin bohemiškos memuaristikos, ir humoreskos su tų laikų realijomis. Valdemaras Kukulas apie knygą rašė: „Intensyvus K. Navako žaidimas kultūriniais, intelektualiniais, socialiniais kontekstais kuria šio autoriaus kultūrinės laikysenos ir pasaulėžiūrines dominantes: taip, nei Bachas, nei Beethovenas, nei dar kas nors neturėjo to ar ano, bet kaunietis tai turi ir amžiams turės.“ O štai ką apie knygą rašė Viktorija Šeina: „Nesvarbu, ar eseistas aprašo tarptautinį literatūrinį renginį, nuobodų savaitgalį ar libreto vertimo „kančias“, – visa tai jo tekste pavirsta elegantiška, žavia ir būtinai juokinga miestiška „istorija“.
Du romanai“. Icchokas Meras. 5 Eur.
Šioje knygoje spausdinami Lietuvoje populiaraus rašytojo, 1973 m. emigravusio į Izraelį, du romanai. „Striptizas“ (išleistas 1976 m. JAV) – iškilus, itin meniškas kūrinys, prisodrintas asociatyvių vaizdų, kuriose žmogus – būties, visatos dalelė, glaudžiai susijusi su esamu, buvusiu ir būsimu, kur itin svarbų vaidmenį vaidina ne tik kiekvienas daiktas, įvykis, spalva, skaičius, minties blyksnis, bet ir gramatinis ženklas, sugretinimas ar pakartojimas, suteikiantis tekstui ypatingo stilistinio skambesio. Romane „Sara“ (išleistas 1982 m. JAV) veiksmas vyksta samariečių miestelyje karo metu. Pagrindinės herojės Saros paveikslu autorius atskleidžia gaivališką žmogaus aistrą gyventi, nesiskaitant nei su dorovės, moralės normomis, nei su aplinkybių diktuojama logika.
„Tarp pilkų debesų“. Ruta Sepetys. Romanas. 4 Eur.
Ruta Sepetys romanas „Tarp pilkų debesų“ – tai jautrus prisilietimas prie Baltijos šalių istorinio skaudulio, ir ne tik prie istorinio – tai, kas tuo metu vyko žmonių gyvenimuose, galima pavadinti visos žmonijos skausmu, kurį apmalšinti teįstengia vienas vienintelis dalykas – begalinė meilė… 1941-ieji. Penkiolikametė Lina, talentinga meniškos sielos mergaitė, rengiasi dailės studijoms, o jauna širdis pasirengusi pirmiesiems pasimatymams ir kitokiems vasaros džiaugsmams. Tačiau vieną naktį į namus įsiveržia slaptoji sovietų policija ir gražiausios svajonės pažyra šukėmis… Lina su motina ir broliu išvežama į Sibirą. Linos tėtis, atskirtas nuo šeimos, pasiunčiamas mirti kalėjime.
„Smėlynuose negalima sustoti“. Juozas Aputis, romanas. 5 Eur.
Dzūkijos kaimelio žmonių lemtys, meilės saldybės ir praradimų gėla, gerumas ir niekšybė, žmogiškumas ir vienatvės našta, įniršis ir atlaidumas, prabėgantį laiką primenantis traukinių dundesys, vėjo pustomas smėlis – tokios pagrindinės linijos brėžiamos žymaus prozininko romane.
„Gertrūda“. Hermanas Hesė, romanas. 4 Eur.
Trečiasis Nobelio premijos laureato H. Hesės (1877–1962) romanas, parašytas 1910 m. Jame ryškūs J. V. Gėtės „Jaunojo Verterio kančios“ ir T. Manno „Daktaras Faustas“ romanų atgarsiai – tai sunkus jauno luošo kompozitoriaus kelias į kūrybą ir meilę.
„Laiškai Lucilijui“. Lucijus Anėjus Seneka. 10 Eur.
Knygoje pateikiami romėnų filosofo Lucijaus Anėjaus Senekos (4 m. pr. Kr.–65 m. po Kr.) laiškai priskirtini viešųjų laiškų grupei. Nors juose minima daug realių asmenų, užsimenama apie asmeninius dalykus, Senekos laiškai nėra jo reikalų laiškai. Svarbiausias autoriaus siekis yra padėti gyventi ir mirti ne tik adresatui Lucilijui, bet ir amžininkams, ir tolimiems ainiams. Aiškiai ir paprastai išdėstytos Senekos laiškų žinios apie laimingą gyvenimą, knygų skaitymą, gerus darbus, turistines keliones, pinigus bei turtą, nuoseklumo ir pastovumo reikšmę, karjeros siekius ir garbės troškimą, dėmesį kūnui, godumą, šykštumą, girtuoklystę, malonumų vaikymąsi, sunkumų nugalėjimą, piliečio pareigas valstybei jau du tūkstančiai metų yra dėmesingai skaitomos, nes reikalingos ir naudingos visų laikų ir tautų žmonėms.
„Gyvieji skydai“. Rimantas Marčėnas, 7 novelės / apsakymai. 3 Eur.
Istoriko, rašytojo Rimanto Marčėno novelių ir apsakymų knygoje „Gyvieji skydai“ nusikeliame į XIII–XIV amžiaus Lietuvą ir Prūsiją. Į neramų, karų su kryžiuočiais, pagonybės ir krikščionybės konfliktų, garbės kodekso eižėjimo ir vertybių perkainojimo laiką. Esminę – išlikimo – temą autorius konstruoja ne tik iš mūšių, bet ir socialinių, etninių detalių, intrigų, meilės scenų, sukurdamas tikrovišką to meto gyvenimo vaizdą. Kai kuriose novelėse apčiuopiama paralelė tarp XIII ir dabartinio amžiaus, tokių skirtingų, bet ir tokių panašių savo skauduliais.
„Pakalnučių žydėjimas“. Stasys Babonas, apsakymai. 3 Eur.
Naujosios apsakymų knygos žmogaus situaciją sąlygiškai būtų galima įvardyti tarp dangaus ir žemės: tiek susipina realybė ir vizijos, sąmonė ir pasąmonė, kad nelengva susivokti, kuriame iš šių lygmenų daugiau tikrumo.
„Šviesiau už mėnesieną“. Aloyzas Tendzegolskis, romanas. 4 Eur.
Politinis socialinis romanas apie ankstyvojo sovietinio laikotarpio Lietuvos gyvenimą, apie jaunojo herojaus Juozuko kančias melo ir dviveidystės mokykloje, jo mėginimus sakyti tiesą ir užsimezgusią pažintį su to meto disidentais.
„Žiogas žvirblį medžiojo: pakraščių kasdienybė“. Gasparas Aleksa. 5 Eur.
Iš kasdienybės išlukštenti tekstai, gulantys vienas ant kito kaip plėšiamo kalendoriaus lapeliai. Tekstai, kuriuose susipina apmąstymai ir sapnai, dabartis ir jaunystės potyriai, fantazija ir realybė. Tekstai, kurie klausia ir bando atsakyti.
„Tyruliukuose viskas gerai“. Violeta Šoblinskaitė Aleksa. 3,5 Eur.
Autorė kviečia skaitytojus į pramanytą miestelį, kuriame gyvena keistuoliai. Jie nešvyti televizijoje, nedėvi madingų dizainerių siūtų kostiumų, neplaukioja jachtomis, nevalgo ančiuvių ir negeria kas rytas „Actimel“, kitaip tariant, nėra joks elitas. Nėra jie ir garsūs nusikaltėliai, elgesiu nuo elito nedaug kuo tesiskiriantys. Tyruliškiai keisti vien todėl, kad vis dar nėra pamiršę būti paprastų paprasčiausiais žmonėmis.