Aktualijos

Kardinolas Vincentas Sladkevičius iš Kuktiškių nebeiškeliaus

Ateinantys metai, 2021-ieji, yra paskelbti J. Em. kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. O šiais Lietuva mini šviesaus atminimo kardinolo 100-ąsias gimimo metines. Rugsėjo 14 d. kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimas pagerbtas Utenos rajone: Kuktiškėse, prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, kardinolui, vienam didžiausių XX a. dvasinių autoritetų, Lietuvos atgimimo dvasios tėvui, buvo atidengtas paminklinis akmuo, žymintis vieną iš V. Sladkevičiaus dvasinio kelio stotelių. V. Sladkevičius Kuktiškėse kunigavo neilgai: nuo 1948 metų birželio 7 d. iki rugsėjo 7 d. Bet šis neilgas buvimas Kuktiškėse miestelio gyvenime paliko gilų pėdsaką. Jau tuo metu būsimasis kardinolas pasižymėjo drąsa ir dvasios stiprybe. Kai prie bažnyčios buvo nugriauta šv. arkangelo Mykolo skulptūra, jaunas vikaras V. Sladkevičius kreipėsi į tuometinę valdžią, prašydamas, kad skulptūra būtų atstatyta ir grąžinta tikintiesiems. Po šio įvykio būsimasis kardinolas buvo skubiai iškeltas į Inturkę (Molėtų r.). Vėliau jam teko būti nuolat kilnojamam iš parapijos į parapiją. Idėja įamžinti V. Sladkevičiaus atminimą akmenine stela su stikliniu kardinolo atvaizdu kilo Utenos kultūros centro direktoriui Erikui Druskinui. Direktoriaus idėją įgyvendino kraštietis skulptorius Kęstutis Musteikis. „Ši akmeninė stela atspindi V. Sladkevičiaus dvasinės tarnystės kelionę, – sakė E. Druskinas. – Simboliškai atminimo ženklas įrengtas šalia atstatytos šv. arkangelo Mykolo skulptūros, kad primintų kardinolo dvasinę stiprybę, drąsą, jo tėvišką globą ir simboliniu palaiminimu pasveikintų pro šalį einančius žmones.“ Bendraminčiai Molėtų ir Biržų rajonuose, kur kunigavo V. Sladkevičius, taip pat simboliniais ženklais įamžina kardinolo atminimą. O kitais metais uteniškiai pakvies į piligriminę kelionę, kurios tikslas – pažinti kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimo kelią. Iškilmingo paminklinio akmens Kuktiškėse atidengimo ceremonijoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos Molėtų dekanato dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas, parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios alt. jubil. mons. Juozapas Čeberiokas, Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Utenos kultūros centro direktorius E. Druskinas, Kuktiškių seniūnas Aistis Kukutis, Utenos ir Kuktiškių bendruomenių atstovai. Paminklinį akmenį pašventino mons. K. Kazlauskas, buvo padėta gėlių. Svečiai pasidalijo mintimis apie šviesaus atminimo kardinolą, jo reikšmę kovose už Lietuvos laisvę, Lietuvos Nepriklausomybės įtvirtinimą, pastangas suvienyti bendram darbui Lietuvos politikus, grąžinti tikintiesiems Vilniaus arkikatedrą. Po akmens pašventinimo iškilmių visi susirinkusieji buvo pakviesti į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurioje prisiminimais apie kardinolą V. Sladkevičių pasidalijo jį pažinoję, su juo bendravę ir iki šiol šiltus, dvasingus, nepamirštamus įspūdžius išlaikę žmonės. Šių metų vasario mėnesį Utenos kultūros centre buvo atidaryta dokumentinė paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“, pasakojanti apie kardinolo gyvenimą, dvasinės tarnystės kelią. Paroda rugsėjo 2 d. pasiekė ir LR Seimą. Šiuo metu paroda eksponuojama Biržuose.

Utenos rajono savivaldybės administracija