Aktualijos

Kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paraiškas

Nuo š. m. vasario 1 iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-862 ,,Dėl 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:
*kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (didžiausia paramos suma 3000 Eur);
*kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas; didžiausia paramos suma 5 000 Eur);
*bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas (paramos suma 1500–6000 Eur, priklausomai nuo pareiškėjo statuso).
Paramos paraiškas priima Nacionalinė mokėjimo agentūra (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius). Paraiškos ir dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti pateikti ir el. paštu dokumentai@nma.lt.
Paramos taisyklės:
https://e-seimas.lrs.lt/…/beb9e48040a411ebb394e1efb…/asr
Papildoma informacija teikiama: Nacionalinė mokėjimo agentūra, tel. (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt; Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo bendruomenių reikalų skyrius, tel. (8 389) 43 538, el. p. indre.dikiniene@utena.lt.