Aktualijos

Kaimas girios pakraštyje

Vytautas Kazela

Dėlioju karantino dienų mozaiką. Išeina kažkas panašaus į didelę murziną dėmę. Namų keturkampis, teksto eilučių keturkampis. Lango keturkampis. Už jo obelis su ištuštėjusia lesykla. Mažieji paukščiai retai beatskrenda. Paskutinės išnyko sniegenos. Atskrido prieš gerą savaitę, nutūpė obelyje ir taip gražiai pačiulbėjo. Turbūt padėkojo už mano mažytį rūpestėlį. O štai miesto balandžiai kitokie – juos galėtum visus metus lesinti. Tėvynė jiems ten, kur yra maisto. Buvo jau sniegą visiškai nuleidę, atvažiuoju į darbą ir matau – prie lesyklos nėra balandžių, tik du baltų plunksnų ratai ant juodos negyvos žemės. Svarstėme su kolegomis, kas juos išpjovė? Katinai? O gal lapės, kurios jau nebijo miesto? Kitą dieną paslaptis paaiškėjo. Išeinu pro duris ir matau vyšnioje didelį paukštį tupintį. Ne tai kad didelį, bet tikrai nemažą. Baugštus paukštis – trinktelėjo durys, ir jis nuo šakos pakilo. Paukštvanagis! Gražus paukštis! Prisimenu iš vaikystės – graži, šilta diena, ir staiga tarsi iš niekur nieko vištos kūlvirsčiais bėga slėptis. Pakeli akis į dangų ir matai gracingai sklendžiantį vanagėlį. Ko pykti? Visiems maisto reikia. Šitam pasaulyje išlieka stipriausi. Taip jau nuo seno – kur avys ganos, pakrūmėm vilkas vaikšto.


Šeštadienis. Gal šventinis? Reikia pasižiūrėti į kalendorių… Tikrai šventinis – pirmos pandemijos metinės! Jau šiek tiek laisvesnės. Vaikai iš savo burbulų į mūsų burbulą gali ateiti. Tradiciniai šeimos pietūs. Suvalgau tris gero vyro kumščio didumo cepelinus. Žinau – nereikėjo. Būtų dviejų užtekę. Dabar nei skaityt, nei rašyt. Rinktis galima iš dviejų. Arba griūti į lovą, arba per laukus ir miškus eit.
Kur čia būtų galima nuvažiuot? Gal į Adomynę, dar užsukant į Butėnus, ar prie observatorijos? Ne, negalima. Aš iš juodai pažymėtos savivaldybės. Viens, du, trys… Ką Dulkys man pasakys? Nutariau savivaldybės sienų nepažeidinėti. Važiuosiu pro Tauragnus Minčios link, kaip teka Buka pasižiūrėti. Gal dar į etnografinius kaimus užsuksiu. Pakeliui vieną kitą kryžių nufotografuosiu.

Tęsinį skaitykite 2021 03 34 „Utenyje“