Aktualijos

Jie gina ir mūsų laisvę

Vytautas Kazela

Įvyko baisiausia, kas galėjo įvykti ir ko paslapčia tikėjomės, kad pavyks išvengti. Putino galvažudžiai užpuolė Ukrainą. Ir skaudžiausia – nebenoriu kartoti žodžio „baisiausia“, kad prieš skaitlingą agresoriaus armiją Ukraina buvo palikta viena. Putinas pagrasino NATO: jei kas įsikiš į šį karą, gaus atkirtį, kad maža nepasirodys. Aišku, mintyse turėdamas atominį ginklą. Ir visi nuleido rankas palikdami karo lauke ukrainiečius vienus. Nors Ukrainos prezidentas aiškiai pasakė: „Rusijos įsiveržimas į Ukrainą – tai ne tiesiog įsiveržimas, o karo prieš visą Europą pradžia. Karo prieš visos Europos vienybę. Prieš Europos žmonių teises. Prieš visas žemyne galiojančias taisykles. Prieš Europos šalių atsisakymą stumdyti valstybių sienas jėga.“


Uteniškiai smerkia agresiją ir remia Ukrainą
Lietuvos žmonės puikiai supranta, kad Ukrainos kariai gina ir mūsų laisvę. Kritus Ukrainai mes tapsime pirmieji, į kuriuos bus atgręžti Putino Rusijos ginklai, todėl Lietuvos žmonės nepalieka Ukrainos vienos ir rems ją viskuo, kuo tik bus įmanoma.
Utenos kolegijoje, Medicinos fakultete, šiuo metu studijuoja apie keturiasdešimt penkis studentus iš Ukrainos, nemažai ukrainiečių dirba ir Utenos pramonės įmonėse, todėl neatsitiktinai Utenoje buvo surengtos net dvi Ukrainos palaikymo akcijos, kuriose dalyvavo Utenos rajono vadovai, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai, Seimo narys Edmundas Pupinis, visa Utenos „Juventus“ krepšinio komanda, šimtai uteniškių. Penktadienį Utenio aikštėje degė laužai, tarsi sujungdami Lietuvos Nepriklausomybės kovas su kova už Ukrainos Nepriklausomybę. Karo lauke palikta viena Ukraina nepasiduoda.
Akcijų metų kalbėjausi su Utenos kolegijoje studijuojančiais ukrainiečiais. Trys vyrai metus tarnavę Ukrainos kariuomenėje ir gynę Ukrainos nepriklausomybę ir šalies teritorinį vientisumą, apgailestavo, kad šiuo metu yra čia, o ne savo tėvynėje. „Daugiabučių rūsiuose slepiasi mūsų artimieji: tėvai, vaikai, mūsų žmonos. Dabar svarbiausias mūsų uždavinys – padėti jiems išvykti. Mes tikime savo armija – ji kausis iki paskutinio atodūsio. Tegu jie eina, mes patręšime Ukrainos žemę jų kūnais.“

Tęsinį skaitykite 2022 03 02 „Utenyje“