Aktualijos

Ieškoma norinčiųjų savivaldybei išnuomoti būstą

Utenos rajono savivaldybės administracija ieško fizinių ir juridinių asmenų, galinčių ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuomos pagrindais aprūpinti asmenis ir šeimas būstais, esančiais Utenos mieste.
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtinta nauja socialinio būsto fondo plėtros vykdymo forma, suteikianti galimybę savivaldybei ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui išsinuomoti fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančius būstus ir juos pernuomoti asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą.
Siūlomas nuomoti būstas turi būti tinkamas gyventi, nereikalaujantis papildomų remonto ar kitokio tvarkymo išlaidų, vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus. Netinkami – bendrabučio tipo pastatuose esantys būstai su bendro naudojimo patalpomis (sanitariniu mazgu, virtuve ir pan.).
Kviečiame fizinius ir juridinius asmenis, norinčius išnuomoti savivaldybei būstus, kurie bus vėliau pernuomoti socialinio būsto laukiantiems asmenims, teikti pasiūlymus Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui adresu Utenio a. 4, Utena, arba el. paštu turtas@utena.lt 
Dėl išsamesnės informacijos galite pasiteirauti tel. (8 389) 64 032, (8 389) 48 697.
Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.