Aktualijos

Atmintis

Atmintis gyva, nes liudija, kad prieš 30 metų Sąjūdžio pakviesti uteniškiai, aktyviausi Lietuvos žmonės jungėsi į savanorių, šaulių būrius, rinkosi miesto aikštėse, saugojo svarbius valstybės objektus. Gynė Televizijos bokštą, Spaudos rūmus, Lietuvos Aukščiausiąją tarybą. Gynėjai prisiekė Lietuvai ir Gyvąja barikada užtvėrė kelią okupantų tankams – nugalėjo.
Uždekime širdyje atminimo žvakutes žuvusiems gynėjams, o gyviesiems kovotojams palinkėkime stiprios sveikatos, Dievo palaimos, ramybės, žmogiškosios šilumos.

Pagarbiai, LPS „Bočiai“ Utenos asociacija