Aktualijos

Apie mero potvarkius

Šių metų vasario 11 d. LNK kanalas transliavo laidą „Bučiuoju. Rūta“, kurioje buvo kalbama apie susiklosčiusią situaciją šalies sveikatos priežiūros įstaigose COVID-19 pandemijos metu. Laidoje taip pat buvo kalbama apie VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus bandymus gauti priedą už darbą sudėtingomis sąlygomis, kalbintas Utenos rajono savivaldybės meras bei Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai.
Informuojame, kad laidos siužete pateikta informacija apie „juodu ant balto“ parašytą naują mero potvarkį „vis dėlto skirti vadovui išsvajotą 10 tūkst. Eur atlyginimą“ yra tendencinga. Laidos kūrėjai siekia sukurti įvaizdį, tarsi meras paslapčia susitarė su Utenos ligoninės direktoriumi ir laukia tinkamo momento tą potvarkį pasirašyti. Galime nuraminti laidoje kalbančius Utenos rajono savivaldybės tarybos narius ir laidos rengėjus, kad Utenos rajono savivaldybės meras jokio naujo potvarkio nėra pasirašęs ir nesiruošia pasirašyti.
Kalbėdamas apie mero potvarkius Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Marijus Kaukėnas teigia, kad vieni mero potvarkiai yra viešinami, o kiti neviešinami (tarybos narį kalbinusios žurnalistės klausimas skamba kiek kitaip: „Ar galima potvarkį nuslėpti…?“), todėl pastarieji nepasiekiami nei tarybos nariams, nei eiliniams piliečiams.
Informuojame, kad neviešinami tik tie mero potvarkiai, kurie susiję su personalo klausimais (asmens duomenis viešinti draudžia Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas). Mero potvarkiai personalo klausimais kaip individualaus pobūdžio teisės aktai ir pagal LR teisėkūros pagrindų įstatymą bei kitus teisės aktus nėra Teisės aktų registro objektas, todėl jie nėra viešai skelbiami. Visi kiti potvarkiai yra Teisės aktų registro objektai, todėl viešinami ir prieinami tiek tarybų nariams, tiek žiniasklaidai, tiek visiems piliečiams. Juos rasti ir su jais susipažinti galima Teisės aktų registro tinklalapyje www.e-tar.lt.
Mero potvarkiai personalo klausimais yra rengiami dokumentų valdymo sistemoje. Parengtas potvarkis iki išvysdamas dienos šviesą nueina ilgą derinimo kelią. Dokumentų valdymo sistemoje jis pateikiamas derinti mažiausiai keturiems Utenos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams. Jei reikia, derinamas dar ir skyrių vedėjų bei specialistų. Suderintas mero potvarkio personalo klausimu projektas teikiamas merui pasirašyti. Pasirašytas potvarkis registruojamas dokumentų valdymo sistemoje ir jam suteikiamas unikalus numeris.
Kaip savivaldybės meras laikosi Konstitucijos ir įstatymų, prižiūri Vyriausybės atstovo tarnyba Panevėžio ir Utenos apskrityse. Vykdydamas šią funkciją, Vyriausybės atstovas tikrina, ar savivaldybės mero teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems teisės aktams. Vyriausybės atstovas tai daro reguliariai. Todėl kiekvieną mėnesį visi mero pasirašyti potvarkiai personalo klausimais pateikiami Vyriausybės atstovui.
Utenos rajono savivaldybės tarybos narys ir minėtos laidos rengėjai, galimai nežinodami šių faktų, ne tik klaidina visuomenę ir pernelyg laisvai interpretuoja LR įstatymus, kitus teisės aktus, kurių griežtai turi laikytis tiek Utenos rajono savivaldybės administracija, tiek Utenos rajono savivaldybės meras, bet ir menkina valstybės institucijų, prižiūrinčių savivaldybes, veiklą.
Utenos rajono savivaldybės administracija