Aktualijos

Į Utenos meno mokyklą įstojo daugiau dailininkų negu muzikantų

Genovaitė ŠNUROVA. Labai puikioje vietoje įsikūrusi „Utenio“ redakcija: iš vienos pusės – bankas (taigi, pinigai), iš kitos – Utenos meno mokyklos Muzikos skyrius (taigi, muzika). O, kaip žinia, pinigai ir muzika – suderinami dalykai. Mums tokie kaimynai patinka. Visi žinome, kad bet kurioje mokykloje, netgi darželyje rytas prasideda šurmuliu, o popiečio valandomis pamažu rimsta, rimsta, kol visai nutyla. Utenos meno mokyklos Muzikos skyriuje viskas atvirkščiai – iki pusiaudienio čia taip tylu, kad girdisi menkiausias krebždesys. Užtat į pavakarę tik klausykis… Šiltuoju metų laiku pro atvirus langus skamba įvairiais instrumentais atliekama muzika, dainininkai lavina balso stygas. Visa ta kakofonija – lyg nesėkmingas kurčio dirigento bandymas suburti orkestrą. Bet šioje mokykloje pamokų metu ir negali būti kitaip, nes visi skirtingais instrumentais mokosi groti skirtingus kūrinius. O jei norite išgirsti darnų skambėjimą, ateikite į koncertus… Įdomiausia, kad per 50 metų gyvuojančioje mokykloje dirba tik antrasis direktorius: Janiną Barčienę pakeitė buvusios šios mokyklos mokinės vyras Arūnas KATINAS. Su juo ir pasikalbėjome apie nūdieną. Gerbiamas direktoriau, pandemija visiems šiek tiek sujaukė gyvenimą. O jūs ar pajutote jos nagučių aštrumą? O kaipgi. Paprastai mes naujų mokinių priėmimą pradedame birželio mėnesį. Tuomet, kai jau žinome, kiek jų ateis, pradedame formuoti grupes, susidėliojame, pas kokius mokytojus lavinsis mūsų mokiniai ir t. t. Šiųmetinis birželis buvo mus gana rimtai išgąsdinęs – į priėmimą atėjo tik… 6 vaikai. Paprastai tokiu laiku jau turėdavome apie 30. Manėme, kad pavasarinis karantinas ir nuotolinis mokymasis šiek tiek suglumino tėvus. Visi turbūt galvojo, kas ir kaip čia dabar bus. Bet rugpjūčio viduryje atėjo apie 20 vaikų į Muzikos skyrių ir per 30 – į Dailės skyrių. Rugsėjo mėnesį viena mokinė iš smuiko, kita iš fleitos klasės nusprendė nebesimokyti, todėl į atsilaisvinusias vietas dar galėtume priimti keletą mokinių. (Tęsinys 2020 09 30 laikraštyje)