Aktualijos

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje svarstytas pavojingų atliekų tvarkymo klausimas

Šių metų sausio 10 d. buvo surengtas Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (ESK) posėdis, kuriame svarstytas iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos gautas atsakymas į paklausimą apie sukauptų pavojingų atliekų tvarkymą BUAB „Ūrus“ ir Ko buvusioje veiklos teritorijoje (Dičiūnų k., Utenos r.). Dar 2019 m. lapkričio 8 d. Utenos rajono savivaldybės ESK posėdyje, nagrinėjant Utenos rajone esančių didesnės rizikos objektų savivaldybės teritorijoje būklę bei svarstant pavojingų atliekų tvarkymo klausimą BUAB „Ūrus“ ir Ko buvusioje veiklos teritorijoje, buvo priimtas nutarimas kreiptis į Aplinkos apsaugos departamentą dėl informacijos apie BUAB „Ūrus“ ir Ko atliekų sutvarkymo plane numatytų priemonių vykdymą pateikimo. Už pavojingų atliekų tvarkymo darbų pagal parengtą atliekų sutvarkymo veiksmų planą organizavimą bei vykdymą yra atsakingas Aplinkos apsaugos departamentas.
Sausio 10 dienos ESK posėdyje, kuriam pirmininkavo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, ESK komisijos pirmininkas Audrius Remeikis, nutarta sustiprinti BUAB „Ūrus“ ir Ko teritorijos ir jos prieigų apsaugą, priimtas sprendimas kreiptis į LR Vyriausybę dėl pavojingų atliekų sutvarkymo darbų finansavimo, prašyti UAB „Toksika“ įvertinti situaciją, pavojingų atliekų tvarkymo darbus bei šiems darbams atlikti reikiamas lėšas.
Utenos rajono savivaldybės administracija