Aktualijos

Dvasininkų paskYrimai Panevėžio vyskupijoje

Kun. Eugenijus Troickis atleistas iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos administratoriaus ir iš Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapeliono pareigų ir paskirtas Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebonu ir Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bei Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi. Kun. Kęstutis Palepšys atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos administratoriumi. Kun. Jonas Morkvėnas atleistas iš Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos ir Geležių Šv. Juozapo parapijos administratoriaus bei iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos – Panevėžio miesto ir rajono skyriaus bendruomenės kapeliono pareigų ir paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratoriumi ir laikinu Biržų dekanato dekanu. Kun. Algis Neverauskas atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono, Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratoriaus ir Biržų dekanato dekano pareigų ir paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonu. Kun. Egidijus Vijeikis atleistas iš Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebono pareigų ir Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bei Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Kamajų šv. Kazimiero parapijos klebonu ir Salų šv. Kryžiaus bei Duokiškio šv. Onos parapijų administratoriumi. Kun. teol. lic. Andrius Šukys atleistas iš Kamajų šv. Kazimiero parapijos klebono ir Salų šv. Kryžiaus bei Duokiškio šv. Onos parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonu, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi. Kun. Stasys Tamulionis atleistas iš Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebono, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu ir Geležių Šv. Juozapo parapijos administratoriumi bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos – Panevėžio miesto ir rajono skyriaus bendruomenės kapelionu. Kun. Povilas Juozėnas atleistas iš Kazliškio Švč. Mergelės Marijos parapijos administratoriaus pareigų ir paliekamas reziduoti Kazliškio parapijoje. Kun. Eimantas Novikas paskirtas Kazliškio Švč. Mergelės Marijos parapijos administratoriumi, paliekant visas kitas turimas pareigas. Kun. Ernestas Želvys atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru. Kun. Dainius Kaunietis atleistas iš Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru. Kun. Normundas Figurinas paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo, Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų vikaru. Kun. Vitalijus Kodis paskirtas vyskupijos kurijos notaru. Diak. Vilius Valionis atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos sielovados bendradarbio pareigų ir paskirtas sielovados bendradarbiu Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijoje.

Panevėžio vyskupijos kurijos inf.