Aktualijos

Dvasininkų lankymasis pas tikinčiuosius – atsivėrimo ir nuoširdaus pokalbio laikas

Rasa MILERYTĖ

Rudeniui peržengus į antrą pusę, artėjant adventui ir Kalėdoms, katalikų bendruomenėje prasideda kalėdojimas – oficialus parapijiečių lankymas, vykstantis kartą per metus, kurį atlieka parapijoje dirbantys dvasininkai. Tai sena katalikiška tradicija, kurios tikslas – kunigams ir parapijiečiams geriau pažinti vieniems kitus, sustiprinti tarpusavio ryšius, asmeniškai pabendrauti, aptarti tikėjimo klausimus.

Skelbti Evangeliją – Bažnyčios misija
Pasak Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono Algio Neverausko, parapijiečių lankymas – viena svarbiausių Bažnyčios misijų. „Jėzus siunčia savo mokinius po du, kad jie praneštų, jog prisiartina Dievo karalystė. Jėzus sako: „Aš pažįstu savąsias avis, aš šaukiu jas vardais.“ Kunigui be galo svarbu pažinoti savo parapijiečius, žinoti jų džiaugsmus ir rūpesčius“, – mintimis apie kalėdojimo prasmę dalijasi kunigas.

Tęsinį skaitykite 2021 11 20 „Utenyje“