Aktualijos

Dr. Aldonos Vasiliauskienės studijos pristatymas

Minint Rytų (graikų) apeigų kataliko Ivano Kuncevičiaus – Šv. Juozapato (1580–1623) – vieno iš Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino kūrėjų (1617 m.), 21-us metus (1596–1617) besidarbavusio Vilniuje, jubiliejinius metus, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta dr. Aldonos  Vasiliauskienės  mokslo studija „Lietuva–Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“. (Lvovas. 2021. 1112 p.) 
 Tai jau devintas šios mokslo studijos, parašytos lietuvių ir ukrainiečių kalbomis, pristatymas Lietuvoje. Lietuvą iš Ukrainos pasiekusia knyga pirmiausiai buvo pasidžiaugta Skapiškyje (2021 05 04) – tai pirmas viešas susibūrimas po pandemijos lauko erdvėje. Vėliau prezentacijos vyko įvairiose vietose. Kupiškio bibliotekoje mokslo studijos pristatymas (2022 05 12) susilaukė didelio dėmesio; mokslo studija buvo pristatyta Šiaulių vyskupijos kurijoje (2021 05 14) Šiaulių vyskupui, Šiaulių kurijos darbuotojams, dvasininkams ir specialiai į renginį atvykusiems Seimo nariams;  Bazilijonų (Šiaulių r.) mokykloje pedagogų kolektyvui  (2021 05 14); Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje mokslo studija buvo pristatyta  2021 05 23; Skapiškyje mokslo studija pristatyta iškilmingai minint Ukrainos Nepriklausomybės dieną (2021 08 24) ir minint muziejaus veiklos „Pažintis su Ukrainos kultūra“ dešimtmetį (2022 05 27); Zarasų bibliotekoje (2022 06 22). Beveik visose prezentacijose dalyvavo vienuoliai bazilijonai.
Prezentacijose pasisakiusieji negailėjo pagiriamųjų žodžių kruopščiam, pasiaukojamam,  daugelį metų užsitęsusiam autorės darbui, iškėlė mokslo studijos svarbą. Autorė  ukrainiečių ir vienuolių bazilijonų tyrinėjimus pradėjo beveik prieš 30 metų ir tada į šią jos veiklos sritį buvo žiūrima skeptiškai. Padėtis pasikeitė po 2022 m. kovo 24 d.  Tada iškilo daug naujų tyrinėtojų: ir tai, be abejo, labai gerai, tačiau esmė – kad naujieji tyrinėtojai, nežinodami, kas jau atlikta, pradeda darbus iš naujo ir skelbiasi pradedančiasiais. Autorė gali džiaugtis, kad prieš daugelį metų atlikti tyrinėjimai itin svarbūs ir reikšmingi šiandien.
Utenoje vykusią prezentaciją vedė Zita Mackevičienė. Renginys pradėtas kun. lic. Andriaus Šukio sumaniai ir detaliai moksliškai parengta videomedžiaga „Pažintis su Ukrainos kultūra“. Pranešimą „Skapiškėnų ryšių su ukrainiečiais atspindžiai dr. A. Vasiliauskienės mokslo studijoje“ skaitė vyr. mokytoja Nijolė Bagdonavičienė, iliustruodama gausiomis nuotraukomis.
Apie Utenos tautodailininkų kelionę į Lvovą ir ten Religijos istorijų muziejuje 2011 m. spalio 7 d. atidarytą parodą „Su meile Lietuvai“ pasakojo tautodailininkė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, džiaugdamasi savo pažintimi su vienuoliais bazilijonais, pirmąsyk melstasi vienuolių bazilijonų bažnyčioje, į Lietuvą iš Lucko parsivežta paroda „Ikonos ant stiklo“ ir eksponuota Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
 Žaneta Kibickienė prisiminė „Utenos Indros“ išleistą dr. A. Vasiliauskienės monografiją „Monsinjoras Petras Baltuška“, įvairias leidimo peripetijas ir jos prezentaciją  Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.
Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios klebonas kun. lic. Albertas Kasperavičius papasakojo apie mokslininkę kaip parapijietę – atvykusi į Skapiškį visada aplanko sergančius ar neįgalius parapijiečius, pagelbsti jiems, atveža literatūros,  įvairių devocionalijų. Neatsisako patalkinti ir klebonui –  tai didelė pagalba, didelis džiaugsmas parapijai.
Ukrainietis vienuolis bazilijonas t. dr. Pavlo (Mychailo Krečunas) OSBM – dabar jis misijose Budapešte, mokslo studijos „Lietuva – Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“ vienas iš recenzentų – džiaugėsi, kad knyga išleista ir čia, Utenoje, taip šiltai sutinkama. Tai liudija gausaus būrio uteniškių ir renginio svečių dėmesį autorei ir Ukrainai, šiuo metu persmelktai skausmo. Kruopšti mokslininkės dr. A. Vasiliauskienės veikla gerai žinoma tėvams bazilijonams, Ukrainos mokslo visuomenei. O šioje 1112 puslapių mokslo studijoje sukaupta medžiaga yra retas šaltinis tolesniems tyrinėjimams, be to, studijoje pirmąsyk bazilijonų tyrinėjimų istorijoje sudarytos įdomios lentelės ir schemos, kurios akivaizdžiai atskleidžia ordino bei vienuolių veiklos istoriją, atliktus darbus.
Autorę dr. A. Vasiliauskienę, jau ne pirmą kartą pristatančią savo knygas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, pasveikino Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, įteikdama gražiausią puokštę (ją autorė pažadėjo nuvežti į Vilnių ir padėti Vilniaus arkikatedroje prie Mečislovo Reinio bareljefo) ir  paauksuotą Utenos ženkliuką  su sertifikatu (autorius Nerijus Treinys). Sveikino Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas“ pirmininkė Zita Indriūnienė, kiti renginio dalyviai.
O Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė visiems kalbėtojams įteikė specialius maišelius su bibliotekos atributika ir knygas „Šventas vakaras“ – tai kun. Petro Markevičiaus (1912 05 30–1938 06 16–1987 04 25) unikalus paveikslų ir akvarelės darbų albumas, sudarytas ir išleistas Vytauto Kazielos rūpesčiu.
Suvenyrinių dovanėlių bei knygų  kiekvienam kalbėjusiam ir bibliotekai padovanojo mokslo studijos autorė dr. A. Vasiliauskienė.
Zita Mackevičienė