Aktualijos

Darbo rinkos tendencijos: daugėja vyresnio amžiaus bedarbių, bedarbystės problema ypač opi kaimuose

Rasa MILERYTĖ. „Užsieniečiai ne atima darbo vietų iš lietuvių, bet užpildo tuščias, o Utenoje daugiau vyresnio amžiaus bedarbių nei jaunų“, – tokiomis mintimis dalijasi Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Utenos skyriaus vedėja Gailutė Pakenė ir informuoja, kad 2019 metais Utenoje bedarbių skaičius mažėjo, o 2018 metais augo. Pasak specialistės, Utenos darbo rinkos situacija panaši į kitų miestų, o opiausios problemos – ilgalaikiai bedarbiai ir kaimuose gyvenančių žmonių menkas užimtumas.
Bendras bedarbių skaičius mažėjo
2019 metų sausio 1 dieną Utenos rajone buvo registruoti 2423 bedarbiai, 2020 metų sausio pirmąją – 2183. Nedarbas šių metų pradžioje siekė 9,5 proc., o pernai tuo pačiu metu jis buvo 10,4 proc. Toks procentinis skirtumas rodo, kad Utenos rajono bedarbių skaičius mažiausias iš visų Utenos apskrities savivaldybių.
Pasak. G. Pakenės, šis sumažėjimas yra gana reikšmingas. „2019 metais padėta įsidarbinti beveik 300 asmenų daugiau nei ankstesniais metais. Darbo paieška nutraukta kur kas didesniam skaičiui bedarbių nei ankstesniais metais (savo noru, išvykstant į užsienį, dėl registravimo tvarkos pažeidimų)“, – komentavo vedėja. Tęsinys 2020 01 29