Aktualijos

Bendruomenines organizacijas kviečiame teikti paraiškas savivaldybės finansinei paramai gauti

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. AĮ-1110 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“ Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia bendruomenines organizacijas teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetą „Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimas“. Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos (toliau – BO), įregistravusios veiklą juridinių asmenų registre. Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. projekto išlaidų. Tinkamos finansuoti išlaidos:

l buhalterinės apskaitos mokymų paslaugos, skirtos Utenos rajono bendruomeninėms organizacijoms.
Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. iki 2021 m. spalio 12 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, 103 kab.). Projektų paraiškas taip pat galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) bei elektroniniu paštu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) info@utena.lt.
Projekto paraišką (word formatu), Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą galima rasti Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.utena.lt.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, tel. 8 (389) 64010, el. p. raimonda.jankauskiene@utena.lt ir Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. 8 (389) 43538, el. p. indre.dikiniene@utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės administracija