Aktualijos

Atstatomas Lietuvos partizanų bunkeris Dvarašilio miške

1945m. rugsėjo 15 d. Dvarašilio miške (Utenos–Anykščių r.) žuvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai Stasys Žvirblis, Jonas Zabulis ir Stasys Garunkštis. Nenorėdami pasiduoti priešui, susisprogdino bunkeryje. Lietuvos didžiavyrių kūnai buvo niekinami Vyžuonų miestelyje, vėliau užkasti ant Kartuvių kalno.
Tik 2013 m. surasta jų žuvimo vieta. Pastatytas kryželis su žuvusiųjų pavardėmis. Didvyrių žūties vieta bus įtraukta į Kultūros paveldo registrą. Šiais, 2020 m., šalia žūties vietos planuojame įrengti parodomąjį partizanų bunkerį.
Džiaugiuosi, kad į mano iniciatyvą dėl žūties vietos išsaugojimo ir partizanų bunkerio įrengimo atsiliepė vyžuoniškiai Valdas Juodka, Lietuvos šaulių sąjungos Utenos apskrities plk. Prano Saladžiaus šaulių 90-osios rinktinės, buvęs Žalčio 909-osios šaulių kuopos vadas, ir Vytautas Vaiginis, žuvusiojo partizano giminaitis.
Jie liepos 16 d. pradėjo bunkerio įrengimo darbus. Bunkerio atstatymas vyksta pagal buvusio partizano Stasio Jūrelevičiaus parodymus ir prisiminimus. Žada prisijungti ir jaunimo grupė. Manau, kad šiais darbais prisidėsime ne tik prie Vyžuonų, bet ir prie visos Lietuvos laisvės kovų istorijos išsaugojimo.
Kviečiu prisijungti ir jus prie vyžuoniškių kovotojų prieš okupantus pagerbimo, bent kiek savo darbu ar auka prisidėti prie partizanų bunkerio atstatymo Dvarašilio miške.

Antroji bunkerio atstatymo diena
Liepos 17 d. darbai Dvarašilio miške prasidėjo 6 val. ryto. V. Juodka ir V. Vaiginis tęsė tai, ką pradėjo praėjusią dieną. Dienos karštis trukdo darbams: tiek vabzdžių miške, kad neįmanoma, o iš ryto jų dar nėra. Kasimo darbai eina į pabaigą.

Trečioji bunkerio atstatymo diena
Liepos 18 d. (šeštadienis). V. Juodka kartu su savo anūkais iš paties ryto kibo į bunkerio kasimo darbus. Vaikai noriai talkininkavo, nes jau kuris laikas jie nedavė ramybės: kada kasime bunkerį, kada? Bendras darbas davė rezultatų – bunkeris pagilėjo. Vaikų akyse tik džiaugsmo blyksniai. Smagu buvo dirbti su seneliu, dideliu lietuvos patriotu. Tai pavyzdys visai Lietuvai.
Į mano kreipimąsi dėl bunkerio atstatymo atsiliepė tik vilnietis Kęstutis ir šaulys Emilis Astikas, Žalčio kuopos vadas.
Laukiame talkininkų!
Utenos rajonas, Užpalių seniūnija, Vėželių kaimas, Dvarašilio miškas.

Bunkerio atstatymo iniciatorius, Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-osios rinktinės 202-osios kuopos šaulys Alvydas Malinauskas. Tel. 8 684 37000.