Aktualijos

Atidaryta kunigui Petrui Markevičiui skirta paroda

Rasa MILERYTĖ

Gegužės 19 d. Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta paroda „Norėčiau dar pabūti“, skirta kunigo Petro Markevičiaus 110-osioms gimimo metinėms. Parodoje eksponuojami kunigo tapybos darbai, eilėraščiai, jo rašyti laiškai.

Petras Markevičius gimė 1912 metais gegužės 30 dieną Utenoje, gausioje 12 vaikų šeimoje. Tėvas buvo amatininkas, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Nuo 1915 metų šeima gyveno Maskvoje, o po karo grįžo į savo namus Daržų gatvėje. Į kunigus įšventintas 1938 metais birželio 11 dieną. Seminarijoje buvo davęs blaivybės įžadus ir visą gyvenimą jų ne tik pats laikėsi, bet ir kitus sudrausmindavo. Vikariavo Pumpėnuose, Vabalninke. Klebonavo Daunoriuose, Upytėje, Anciškyje, Dambravoje, o nuo 1964 metų iki pat mirties – Biliakiemyje. Mirė 1987 metais balandžio 25 dieną. Palaidotas Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje. Rašyti eilėraščius pradėjo dar besimokydamas gimnazijoje. 1933–1938 metais kūryboje ryškiai susiformavo jo poezijai būdingas kryžiaus ir aukos įvaizdis. Parašė poezijos ir vaikams. Jau gimnazijoje išryškėjo ir kitas meninis polinkis – piešti. Daugiausia kunigas tapė XX a. 7 ir 8 dešimtmečiais. Tapyba reiškė meilę gamtai, žmogui, Kūrėjui. Tapė aliejiniais dažais ant kartono. Paveikslų nerėmindavo.

Tęsinį skaitykite 2022 05 25 „Utenyje“