Aktualijos

Gyventojai jau gali pranešti apie prieštaravimą rūkyti daugiabučių namų balkonuose

Nuo sausio 1 d. šalyje įsigaliojo draudimas rūkyti daugiabučių namų balkonuose, kai tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas. Vadinasi, jei bent vienas namo gyventojas pateiks savivaldybės administracijai pranešimą, kad prieštarauja dėl kaimyno ar toliau gyvenančio tame pačiame name asmens rūkymo balkone, to daugiabučio balkonuose, terasose ir lodžijose savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus uždrausta rūkyti.
Apie draudimą rūkyti balkonuose, ką daryti ir kur kreiptis, norint pranešti apie draudimą pažeidžiančius kaimynus, kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdiene.
Papildomi draudimai ir ribojimai rūkyti daugiabučiuose namuose yra nustatyti Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitime. Yra numatyta, kad pastato savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato patalpas bei į to paties buto patalpas. Net jei daugiabučio gyventojai ir neprieštaraus, kad kaimynas rūko balkone, rūkaliai privalo užtikrinti, kad dūmai nepatektų į kitų namo gyventojų patalpas.
Kiti svarbūs teisės aktai, su kuriais gyventojams reikėtų susipažinti:
• LR vidaus reikalų ministro 2020-12-22 įsakymas NR. VI-1357 (dėl draudimo rūkyti);
• LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių tabako gaminių kontrolės 1995-12-20 įstatymas Nr. I-1143 (aktualu 19 str. 8 d.);
• LR administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos 2015-06-25 įstatymas Nr. II-1869 (aktualu 492 str. 1, 2 d. ir 590 str. 5 d.).
Ar Utenos rajono gyventojai jau pateikė prieštaravimų dėl rūkymo balkonuose?
Kol kas Utenos rajone prieštaravimą pateikė tik vienas gyventojas. Bet sulaukėm per 20 telefono skambučių. Skambinę gyventojai domėjosi, ką reikia daryti, jei kaimynas rūko balkone, kaip galima paprieštarauti dėl to, kur kreiptis.
Ir ką reikia daryti?
Prieštaravimo pareiškimą, jo atšaukimą, informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 parvirtinto „Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo“ nuostatos.
Informuojame, kad gyventojai, jaučiantys nepatogumą dėl balkonuose rūkančių kaimynų, turi patys užfiksuoti pažeidimą ir perduoti užfiksuotus duomenis savivaldybei arba policijai per epolicija.lt, t. y. parašyti prieštaravimo pareiškimą.
Kokie tolesni veiksmai, gavus gyventojo prieštaravimą?
Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs gyventojo prieštaravimą, priima sprendimą paskelbti, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti, ir tą sprendimą patvirtina savo įsakymu.
Direktoriaus įsakymu prie daugiabučio namo ir jo viduje bus įrengti ženklai apie draudimą rūkyti balkonuose. Tą padaryti turės pastato administratorius, bendrija arba savivaldybė. Vidaus reikalų ministrės įsakyme nustatoma, kad savivaldybės administracijos įsakymo įsigaliojimo data – ne ankstesnė nei 15 darbo dienų nuo įsakymo priėmimo dienos.
Kokia atsakomybė laukia rūkančių balkonuose ir patalpų, kuriose buvo rūkoma, savininkų?
Minėtų asmenų atsakomybė yra numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnyje. Administracinio nusižengimo teiseną bendra tvarka vykdys tiek Viešosios tvarkos skyrius, tiek policija. Nustačius pažeidimą, patalpos, kurioje buvo rūkyta, savininkas pareigūnams privalės nurodyti rūkiusiojo duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą), o atsisakius tai padaryti jam grės bauda. Neleistinai daugiabučio balkone rūkiusiam žmogui gresia įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų, o padarius pažeidimą pakartotinai – nuo 50 iki 90 eurų. Patalpų savininkams, nenurodžiusiems rūkiusiojo duomenų, gresia bauda nuo 30 iki 60 eurų, o padarius pažeidimą pakartotinai – nuo 60 iki 120 eurų.
Ačiū už pokalbį.
Utenos rajono savivaldybės administracija