Aktualijos

Asmeninis neįgaliųjų asistentas

Genovaitė ŠNUROVA. Utenos rajono savivaldybės administracija su partneriu Utenos rajono socialinių paslaugų centru vykdo Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą – teikia asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems. Įdarbinti trys asmeniniai asistentai. Jų darbą koordinuoja asmeninė asistentė Sandra NEČIUŠKYTĖ. Su ja ir pasikalbėjome apie šią naujovę.
Koks yra asmeninių asistentų poreikis Utenos rajone?
Kadangi paslauga nauja, tai poreikis vis didėja. Vis daugiau atsiranda žmonių, norinčių gauti asmeninio asistento paslaugų.
Kuo svarbus asmeninis asistentas, kaip ši paslauga bus teikiama?
Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant). Tokia paslauga padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
Kaip tokius asistentus priima patys neįgalieji?
Pradžioje reikia žmogui priprasti prie asmeninio asistento, kadangi svetimas žmogus ateina į namus, bendrauja ir pan. Tačiau priima geranoriškai, tuo labiau kad patys neįgalieji arba paskatinti artimųjų kreipiasi su prašymu gauti asmeninio asistento paslaugas.
Kokius darbus neįgaliajam gali padėti atlikti asistentas?
Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas, kaip jau minėta, jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.).
Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą.
Organizuoti asmens maitinimą (pamaitinti, pakelti ir palaikyti daiktus).
Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).
Kadangi paslauga nauja, ar visi neįgalieji supranta jos esmę?
Prieš pradėdami teikti asmenio asistento paslaugas, žmonės yra supažindinami su asmeninio asistento funkcijomis. Taip pat asmeninis asistentas teikdamas paslaugas akcentuoja paslaugos esmę.
Kas gali būti asmeniniu neįgaliojo asistentu?
Asmeninio asistento paslaugą galės teikti fizinis asmuo, kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turės išklausyti įžanginius individualaus priežiūros personalo mokymus.
Ar asmeninio asistento pagalba galės pasinaudoti visi neįgalieji, ar tik tie, kuriems toks poreikis nustatytas?
Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų iki kol asmeniui sukanka senatvės pensijos amžius. Tie, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Ar asmeninio asistento paslaugos mokamos? Jei taip, tai kiek reikės mokėti?
Šiuo metu paslauga yra nemokama.
Nuo kada bus pradėta teikti asmeninio asistento paslauga?
Utenoje asmeninio asistento paslauga pradėta teikti nuo 2020 m.