Aktualijos

Administracijoje netoleruojama
jokia smurto forma


Reaguodami į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie mobingo apraiškas ir kilusias diskusijas, pabrėžiame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijoje netoleruojama jokia smurto forma.
Gavus buvusios pakaitinės tarnautojos, kuri į darbą buvo priimta laikinai, kol iš vaiko priežiūros atostogų grįš prieš tai dirbusi vyr. specialistė, skundą dėl galimai patirto psichologinio smurto darbe administracijoje buvo sudaryta savivaldybės komisija galimam tarnybiniam nusižengimui tirti. Komisija raštu kreipėsi į tarnautoją prašydama pateikti papildomą informaciją bei įrodymus, pagrindžiančius skunde nurodytas aplinkybes dėl galimo psichologinio smurto darbe. Tarnautoja raštu atsakė, kad papildomos informacijos ir turimų įrodymų Komisijai nepateiks. Komisija, disponuodama turimais duomenimis, nenustatė psichologinio smurto darbe fakto.
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) tarnautojos skundą ištyrė 2022 m. spalio mėn.
VDI, atlikusi straipsnyje minimos tarnautojos skundo tyrimą, Administracijai pateiktoje išvadoje nurodė tik rekomendacijas ir pasiūlymus, kurie yra įgyvendinti arba įgyvendinami šiuo metu.
Pažymėtina, kad Utenos rajono savivaldybės administracijoje dirbama pagal elgesio kodeksą ir lygių galimybių politiką bei pagal šių dokumentų tvarkos aprašus.
Utenos rajono savivaldybės
administracija