Aktualijos

2021 metais – nauji žemės mokesčio tarifai

Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame birželio 25 d., buvo peržiūrėti žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifai 2021 metams.

Žemės mokestis
Pagal žemės mokesčio įstatymą savivaldybė iki liepos 1 d. turi peržiūrėti ir nustatyti konkretų mokesčio tarifą, kuris galios kitą, t. y. 2021 metų, mokestinį laikotarpį. Minėtame posėdyje priimtas savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 168 „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams“.
Informuojame, kad žemės mokesčio tarifai diferencijuoti pagal pagrindinę žemės paskirtį, naudojimo būdą ir žemės sklypo naudojimą ar nenaudojimą. Iš esmės palikti galioti 2020 m. nustatyti žemės mokesčio tarifai ir pasikeitimų, palyginti su 2019 m., nedaug.
Pasikeitimai atsirado VĮ Registrų centrui parengus Utenos rajono savivaldybės teritorijos turto verčių zonų žemėlapį, kuris įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d. Vietoj buvusių 13 verčių zonų nustatytos 23. Tad atsirado 10 naujų verčių zonų. Todėl savivaldybės taryba, įvertinusi naujų verčių zonų atsiradimą, peržiūrėjo žemės mokesčio tarifą žemės ūkio paskirties žemei ir suvienodino mokestį visoms verčių zonoms, nustatydama vienodą 1,2 proc. mokesčio tarifą, išskyrus 54.3 verčių zoną (Sudeikių mstl.; Sudeikių, Bikuškio, Šeimyniškių, Alaušų kaimai; Alkų, Petroniškio, Samanės viensėdžiai; Daugailių sen., Maneičių k., Salų vs.), kuriai jau keletą metų nustatytas mokesčio tarifas yra 2 proc. Tarifai suvienodinti, nes rengiama nauja, išplėsta mokesčių lengvatų ūkininkaujantiesiems teikimo tvarka, kuri bus taikoma visoms verčių zonoms. Apleistoms žemės ūkio naudmenoms paliktas galioti maksimalus 4 proc. nuo žemės mokestinės vertės tarifas.
Gyvenamųjų namų teritorijų žemė dėl atsiradusių naujų verčių zonų (tai daugiausia susiję su 54.2 verčių zona – Atkočiškių, Gaspariškių, Kaliekių (dalis), Kauliniškio, Naujasodžio, Vyžuonėlių kaimai), kuriai buvo nustatyti mažesni tarifai) papildomai suskaidyta į 3 verčių zonas: 54.2, 54.22 (Avietynės, Bandeliškio, Juozapavos, Karveliškio, Šaltupio, Voverynės viensėdžiai, Droničėnų, Gedimino, Joneliškių, Klovinių, Medenių, Mockėnų, Nemeikščių, Padbuožės, Pakalniškių, Pavyžinčio, Piliakalnio, Sirutėnų, Šeimyniškių, Šilinės, Vaikutėnų kaimai), 54.16 (Kaliekių (dalis) ir Šiaudinių k.), todėl siekiant nepadidinti žemės mokesčio, 54.2 verčių zonai nustatytas mokesčio tarifas bus taikomas ir 54.16 ir 54.22 verčių zonoms. Tokiu būdu mokesčio mokėtojams už gyvenamųjų teritorijų žemę šiose zonose mokesčio dydžiai nesikeis.
Taip pat patvirtinta žemės mokesčio lengvata 2020 metams žemės savininkams – asmenims, kuriems:
• nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;
• sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus;
• nepilnamečiams vaikams.
Minėtos lengvatos taikomos, kai išvardintų žemės savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, neapmokestinamas žemės sklypo dydis mieste – 0,07 ha, kaimo vietovėse – 1,5 ha.
Šiuo klausimu priimtas savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. TS-167 „Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2020 metams nustatymo“.

Nekilnojamojo turto mokestis
Informuojame, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2021 metais nebus keičiami ir 2021 m. mokestinį laikotarpį galios 2020 m. nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, patvirtinti 2019 m. gegužės 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-138 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo“.
Utenos rajono savivaldybės administracija