Aktualijos

Gerbiami mokytojai,

Tas šventas žodis – MOKYTOJAS. Jis savy talpina gyvenimo išmintį ir patirtį, žinias ir pažinimo džiaugsmą. Jis svarbus ir pirmokui, ir abiturientui, ir mokslo paslaptis gvildenančiam studentui. Pirmojo mokytojo nepamiršta ir senoliai, jo vardą savo vaikaičiams jie taria su didžia pagarba.
MOKYTOJAS… Jis pasitinka ir išlydi. Džiaugiasi tavo pasiekimais ir liūdi kartu, kai nepasiseka. Jis kasdien kantriai primena gyvenimo tiesas, kurių tu nenori priimti, bet paskui visą gyvenimą jomis vadovaujiesi. Mokytojas išmoko svarbiausių dalykų: mylėti, suprasti, siekti.
Dėkoju mokytojams už tai. Už kantrybę, sudrausminimą, padrąsinimą. Už tai, kad dienos mokykloje buvo kupinos visko: žinių, išdaigų, atsakomybės ir susikaupimo. Linkiu niekada nenusivilti savais mokiniais ir visada kiekvienam iš mūsų būti ir likti išminties, dvasios stiprybės, pasiaukojimo šaltiniu.
Nuoširdžiai sveikinu visus Utenos rajono mokytojus
su Tarptautine mokytojų diena!
Alvydas Katinas
Utenos rajono savivaldybės meras


Pasaulinė mokytojų diena minima daugelyje šalių ir yra skirta mokytojo profesijai pagerbti. Tą dieną daug gražių žodžių visi norime pasakyti savo pirmiesiems mokytojams ar tiems, kurie padarė didžiausią įtaką mūsų pasaulio suvokimui ir ateičiai. Tačiau ar daug kas norėtume ir galėtume būti jų vietoje?
Mokytojo profesija daugiau reikalauja iš žmogaus, nei gali jam duoti – yra įprasta sakyti… Bet svarbiausia, kokiu saiku seikėsime. Ši profesija tikrai netinkama tiems, kurie pripratę skaičiuoti rezultatus kasdien, matyti apčiuopiamą ir materialų savo pastangų ir sugaišto laiko įvertinimą. Ši profesija tiems, kuriems klausimas yra didesnė vertybė už žinojimą, nustebimas – už ramų pasitenkinimą, nuliūdęs vaiko veidas – dar viena galimybė paguosti, o nesėkmė – tik ženklas, kad reikia bandyti dar kartą. Svarbu nepavargti, neprarasti kantrybės, nepalūžti, nes stiprus turi būti ne dėl savęs, o dėl KITO.
Ši profesija tiems, kurie savo turtus krauna, investuodami į kito žmogaus ateitį. Ir tie turtai nėra materialūs, todėl sunkiai išmatuojami. Pasirinkusiems šią profesiją šventės proga linkiu niekada nesuabejoti savo kelio prasmingumu.
Edmundas
Pupinis
Seimo narys