Utenos apskrityje

Pirmoji ponia lankėsi Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienį lankėsi Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje ir bendravo su mokiniais ir pedagogais, susitiko su mokyklos Tarybos nariais, dalyvavo diskusijoje apie įtraukiojo ugdymo aktualijas, fizinį raštingumą.

„Labai svarbu palaikyti, stiprinti bei plėtoti įtraukties principo įgyvendinimą Lietuvos ugdymo įstaigose. Tai parodo valstybinį požiūrį ir užtikrina mūsų visų galimybę ir pareigą siekti, kad taptume civilizuotesne visuomene, bręstume pilietiškai ir judėtume į priekį. Viena esminių atskirties valstybėje mažinimo krypčių – užtikrinti lygias galimybes, lygų startą kiekvienam vaikui ir užkirsti kelią bet kokiai atskirčiai: socialinei, ekonominei, ar atsirandančiai dėl įgimtų arba įgytų specialiųjų poreikių“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmosios ponios teigimu, įtraukusis ugdymas – lygių galimybių principo švietime įgyvendinimo pagrindas. Pasak D. Nausėdienės, svarbu suvokti, kad pasiruošimas įtraukiajam ugdymui yra nuolatinis ir tęstinis procesas.

„Mokiniai keičiasi, ateina nauji, todėl mokyklos turės nuolat stebėti ir prisitaikyti prie individualių ir besikeičiančių specialių poreikių. Juk būtent mokykloje formuojame ateities visuomenę, čia vaikai natūraliai priima vienas kitą, čia nėra stigmatizavimo. Maža to, tarp vaikų atsiranda glaudus socialinis ryšys ir tarpusavio pagalba, ką turime tik skatinti“, – teigė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia padėkojo progimnazijos mokytojams už atsidavimą savo profesijai ir nuolatines pastangas siekti jaunosios kartos gerovės bei kokybiško pasirengimo.