Šventadienio paraštėse

Vatikane pristatyti Maldos metai

Sekmadienį, sausio 21 d., popiežius paskelbė Maldos metus, kuriais Bažnyčia rengsis 2025 m. jubiliejui. Antradienį, sausio 23 d., vyko spaudos konferencija, per kurią buvo pristatytas Maldos metams skirtų leidinių projektas. Jį parengė už jubiliejaus renginius atsakinga Evangelizacijos dikasterija.

Per antradienio ryto spaudos konferenciją su projektu supažindino Evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Salvatore Fisichella. 2024-ieji metai, per kuriuos Bažnyčia rengsis jubiliejui, bus metai, per kuriuos turi aiškiau atsiskleisti dvasiniai jubiliejaus aspektai, kurie yra svarbesni už visus organizacinius aspektus, kalbėjo arkivyskupas.  Kad jubiliejus taptų visos Dievo tautos gyvenimą dvasiškai praturtinančiu įvykiu, jam turi būti rengiamasi ir jis turi būti išgyvenamas su krikščioniškajai vilčiai būdinga laukimo dvasia. Ši esminį rengimosi bruožą turi pabrėžti dabar pradedami Maldos metai. Norima, kad šie metai taptų ypatingu laikotarpiu, kai bus iš naujo atrandama maldos vertė, kasdienės maldos poreikis krikščionių gyvenime, bus mokomasi melstis ir bus mokoma, kaip melstis šiandien, skaitmeninės kultūros amžiuje.

Arkivyskupas yra įsitikinęs, kad dabartiniais laikais daug žmonių meldžiasi kiekvieną dieną. Gal net galima drįsti teigti, kad tam tikru būdu meldžiasi visi. Maldos būdų įvairovė yra tokia plati, kad niekas negali jos iki galo apibūdinti. Jokia statistika negali atspindėti šio kiekvienam žmogui būdingo labai asmeninio ir intymaus dalyko, koks yra malda.

Dėl to besirengiant jubiliejui Maldos metais Evangelizacijos dikasterija nori pasiūlyti pagalbinių priemonių, kurios padėtų geriau suprasti, kas yra krikščioniška malda. Per šiuos maldai skirtus metus ypatingai skambės mokinių kreipimasis į Jėzų: „Išmokyk mus melstis“ (Lk 11, 1). Iš tiesų, sakė arkivyskupas S. Fisichella, turime išmokti melstis, o tikrasis Mokytojas gali būti tik Jėzus, Dievo Sūnus.

Norėdama palydėti pasaulio tikinčiųjų bendruomenę per Maldos metus Evangelizacijos dikasterija numatė kelis leidybinius projektus. Visų pirma bus naujai išleistos 38 katechezės, per kurias popiežius Pranciškus 2020–2021 m. kalbėjo apie maldą. Katechezėse buvo svarstomi įvairūs maldos aspektai, tad jas perskaitant iš naujo bus galima surasti vertingų pasiūlymų. Taip pat rengiama aštuonių knygų serija, pavadinta „Pastabos apie maldą“. Jau išėjo pirmoji kardinolo Angelo Comastri knyga „Melstis šiandien“ su popiežiaus Pranciškaus pratarme. Netrukus bus išleistos kitos septynios knygos.

Kartu su šiais leidiniais numatoma taip pat paskelbti vadovų su praktiniais patarimais, kaip melstis bendruomenėje, šeimoje, taip pat leidinių kunigams, vienuoliams, šventovėms, jaunimui.

Evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Salvatore Fisichella pranešė, kad popiežius taip pat ketina paskelbti iniciatyvą, kuri vadinsis „Maldos mokykla“. Tai bus susitikimai su atitinkamos patirties ir žinių turinčiais žmonėmis, per kuriuos bus meldžiamasi kartu ir bus kalbama apie specifines maldos formas: padėką, užtarimą, kontempliaciją, adoraciją, maldavimą. Tikimasi, kad visos šios iniciatyvos padės sąmoningiau atsiliepti į kasdienės maldos poreikį. (jm / Vatican News)