Naudingi patarimai

Patarimas siunčiantiems siuntas: nurodykite ant jų telefono numerį

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) sulaukė pranešimų iš vartotojų, kad jų siuntos galimai nepristatomos, kai ant jų nurodytas „nelietuviškas“ kontaktinis telefono numeris. Tačiau pašto veiklą reglamentuojantys teisės aktai apskritai nenumato, jog ant pašto siuntos privalomai turi būti nurodytas telefono numeris.

Visgi pašto paslaugos teikėjas, pasak RRT, priimdamas siuntą iš siuntėjo gali reikalauti nurodyti telefono numerį. Tokį reikalavimą jis gali numatyti savo pašto paslaugos teikimo apraše, nurodydamas, kad priimant siuntą siuntėjas turi pateikti visus rekvizitus, tarp jų – nurodyti ir siuntos gavėjo telefono numerį.

„Ką svarbu žinoti vartotojams – nepriklausomai nuo to, ar ant pašto siuntos yra telefono numeris ar ne, jei pašto paslaugos teikėjas gavo ar priėmė pašto siuntą, ji turi būti pristatoma gavėjui bet kokiu atveju, t. y. net jei ryšio numeris buvo nenurodytas“, – aiškina Rita Liuokaitytė, RRT Geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė.

Tiesa, ekspertė vartotojams primena, kad telefono numerio nurodymas ant pašto siuntos palengvina siuntos gavimą, didina tikimybę, kad siunta bus įteikta iš pirmo karto, dėl to taupomas laikas tiek pašto paslaugų naudotojų, tiek pašto paslaugų teikėjų. Be to, prisidedama prie mus supančios aplinkos saugojimo, nes daugiausia CO2 emisijos siuntų pristatymo grandinėje sukuriama gavėjui pristatant siuntą iki jo namų durų.

Išnagrinėjusi minėtus pranešimus dėl negautų siuntų, kai ant jų buvo nurodytas „nelietuviškas“ ryšio numeris, RRT nenustatė, kad pašto paslaugos teikėjai reikalavimą pristatyti pašto siuntas vykdo netinkamai.

„Visgi jei pastebėsite, kad pašto paslaugų teikėjai nepristato pašto siuntų, kai nėra nurodytas telefono numeris praneškite apie tai RRT“, – prašo R. Liuokaitytė.