Aktualijos

Vyžuonų miestelio partizanų pagerbimas

2022 m. rugsėjo 11 d. Utenos rajono Užpalių seniūnijoje, Dvarašilio miške, vyko iškilmingas LGGRTC atminimo ženklo, skirto žuvusiems Vyžuonų miestelio partizanams, pašventinimas ir vieša diskusija apie istorinės atminties išsaugojimo ypatumus.
Iškilmingas partizanų pagerbimas prasidėjo šv. Mišiomis Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Sigitas Sudentas.
Po šv. Mišių renginio dalyviai vyko į Dvarašilio mišką prie LGGRTC atminimo ženklo, kur 1945 m. rugsėjo 15 d. žuvo Vytauto apygardos Šarūno rinktinės JONO MARKŪNO-VIESULO būrio partizanai: STANISLOVAS GARUNKŠTIS-LAPĖKA (1926–1945), JONAS ZABULIS-ŽIBURĖLIS (1921–1945) bei STANISLOVAS ŽVIRBLIS-LAPAS (1904–1945).
Čia garbingus Vyžuonų miestelio partizanų laisvės kovų istorijos fragmentus pristatė šio renginio iniciatorius ir žuvusių partizanų vietos paieškos organizatorius (kartu su visuomenininku Raimundu Kaminsku), vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ narys Alvydas Malinauskas.
LGGRTC atminimo ženklą pašventino parapijos klebonas kun. S. Sudentas.

Tęsinį skaitykite 2022 09 17 „Utenyje“