Aktualijos

„Užpalėnų krivūlė“ bendruomenės nariams padeda spręsti socialines problemas

Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ 2020 metais įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų teikimas Užpalių seniūnijos bendruomenėje“, kurio imtis paskatino bendruomenės senėjimas, susisiekimo problemos kaimo vietovėse.
Socialines paslaugas namuose teikia dvi bendruomenės narės, dirbančios pagal individualios veiklos pažymas. Jolita Gaučienė dirba Vilučiuose, Laima Križinauskienė – Užpaliuose. Jos įdarbintos po pusę etato, kiekviena lanko po penkis senyvo amžiaus žmones po dvi valandas dvi dienas savaitėje.
Bendruomenei projekto veiklos reikšmingos tuo, kad žmonės, pamatę rūpestį visais bendruomenės nariais, patys įsitraukia į savitarpio pagalbos veiklas, pasijunta saugesni, o bendruomenės nariai turi darbą.
„Ypač norėčiau padėkoti bendruomenės narei Valerijai Morkūnienei, kuri neatlygintinai tvarko projekto finansinius reikalus, – sakė bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ pirmininkė Vida Juškienė. – Stebiuosi, kad šiais laikais dar atsiranda tokių žmonių.“
Pasibaigus pandemijai bus ieškoma savanorių, kurie sutiktų talkinti bendruomenės nariams, gaunantiems socialines paslaugas. Namuose teikiamos socialinės paslaugos padeda asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, skirtos suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimos nariams, senyvo amžiaus asmenims, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).
Projektą „Užpalėnų krivūlė“ įgyvendinti pradėjo nuo 2020 m. balandžio mėnesio, jo trukmė – 9 mėnesiai. Gavus finansavimą, projekto veikla tęsiama ir 2021 metais. Projektas, kuriam skirta per 6 tūkst. eurų, finansuojamas Utenos rajono savivaldybės lėšomis.
Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.