Aktualijos

Uždaroma Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinė

Nuo 2021 m. vasario 1 d. uždaromos Alytaus, Marijampolės, Utenos, Tauragės aps. vyriausiųjų policijos komisariatų ir Mažeikių rajono policijos komisariato areštinės. Šalyje lieka veikti 5 didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose) esančios areštinės.
Pasikeitus Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymui, pagal kurį sutrumpintas suimtų asmenų laikino perkėlimo į policijos areštines terminas ir panaikinta galimybė į policijos areštines iš tardymo izoliatorių ar pataisos įstaigų laikinai perkelti nuteistus asmenis, taip pat įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse išnykus administracinio arešto nuobaudai, buvo stebimas nuolatinis į policijos areštines uždaromų asmenų skaičiaus mažėjimas.
Iki šių metų vasario 1 d. asmenys, įtariami padarę nusikalstamą veiką, iš Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajonų ir Visagino miesto buvo konvojuojami ir uždaromi į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę, esančią Utenos mieste.
Uždarius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę, sulaikyti asmenys bus laikomi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpose Utenoje arba konvojuojami į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Sulaikyti asmenys, įtariant padarius nusikalstamą veiką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio nuostatomis, uždaryti į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpas, galės būti laikomi ne ilgiau kaip 24 valandas. Per 24 sulaikymo valandas asmenims turės būti pareikšti įtarimai ir (ar) paskirtos kardomosios priemonės. Jeigu sulaikytam asmeniui paskiriama griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, tada įtariamasis konvojuojamas į Panevėžyje esančią areštinę.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo kamerose bus užtikrinama sulaikytųjų apsauga, laikomasi higienos reikalavimų, sulaikytiesiems bus tiekiamas maistas ir pagal poreikius suteikiama medicininė priežiūra ar pagalba.
Pareigūnai, dirbę Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės padalinyje, nuo šiol darbą pradeda Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate Viešosios tvarkos tarnybos Areštinės ir konvojaus skyriuje. Jie vykdys asmenų konvojavimo funkciją.
Šalyje uždarius minėtas policijos areštines, kasmet bus sutaupoma apie 345 tūkst. eurų, kuriuos tektų skirti policijos areštinėms išlaikyti.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas: „Pastaruoju metu gyventojų ir nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas verčia ieškoti racionalių ir ekonomiškų sprendimų. Išlaikyti, prižiūrėti ir renovuoti areštinių patalpas būtų ekonomiškai nenaudingas sprendimas.“
Utenos apsk. VPK inf.