Aktualijos

Utenos dvaras atgimsta naujam gyvenimui

Vytautas KAZELA. Šiais metais Utenos savivaldybės administracijos lėšomis pradėtas Utenos dvaro sodybos, buvusio „Saulės“ gimnazijos pastato, remontas (K. Ladygos g. 20, Utena). Praeitų metų pabaigoje įvyko viešieji pirkimai.
Laimėtoju buvo pripažinta UAB „Vidista“. Su šia statybos bendrove 2020 m. lapkričio 26 dieną pasirašyta rangos darbų sutartis. Bendra sutarties kaina – 1 milijonas 213 tūkstančių 815 eurų. Darbai skirstomi į 4 etapus: pirmajame etape numatoma atlikti pirmo aukšto remonto darbus (vidaus apdailos ir grindų remonto darbai; langų ir durų keitimas; viso pastato inžinerinių tinklų (šildymo, vėdinimo, šalto, karšto ir recirkuliacinio vandentiekio, vidaus buitinių nuotekų, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, telekomunikacinių ir elektros tinklų) remontas).
Antrajame etape numatomai stogo ir pastogės remonto darbai bei žaibosaugos įrengimas. Trečiasis etapas – antro aukšto remonto darbai (vidaus apdaila, antro aukšto langų ir durų keitimas, rūsio patalpų remontas, laiptinės remontas, vidaus keltuvo, pritaikyto žmonėms su negalia, įrengimas). Ketvirtas etapas: lauko keltuvo, pritaikyto žmonėms su negalia, įrengimas, atraminės sienutės įrengimas, esamų lauko laiptų ir turėklų remontas, atgrindos remontas, tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimas.
Kas yra tvarkomieji paveldosaugos darbai ir ką statybininkai turės atlikti tvarkydami Utenos dvarą? Bus atkuriamas, atstatomas-restauruojamas esamas mūras, kur reikia pakeičiant analogiškomis plytomis, atstatomi-restauruojami fasado puošybos elementai aplink langus, duris, šalia karnizų, sutvarkomas esamas rizalitas – restauruojant plytas bus siaurinami du priekiniai langai, atstatomas užmūrytas šoninio fasado langas, ardomas rizalito parapetas, siekiant atkurti balkoną antrajame pastato aukšte – formuojamas naujas parapetas, įrengiama danga, hidroizoliacija, išklijuojama plytelėmis, parapetas apskardinamas. Visi darbai bus baigti per trejus metus.
Čia įsikurs Utenos švietimo centras ir jo padalinys – Utenos regiono STEAM atviros prieigos centras. Akronimas STEAM apima gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. STEAM centras taps Utenos rajono bei aplinkinių savivaldybių mokiniams tyrimų, atradimų ir inovacijų erdve.
STEAM atviros prieigos centrai kuriami septyniuose Lietuvos regionuose siekiant ugdyti mokinius kaip ateities STEAM mokslų sričių tyrėjus, inovacijų kūrėjus ir diegėjus, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrėjus ir gamintojus, stiprinant dalykines ir tarpdalykines kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, reikalingas jų sėkmingai profesinei karjerai.
Pirmame pastato aukšte įsikurs keturios puikia įranga aprūpintos laboratorijos: fizikos ir inžinerijos, chemijos ir biologijos, robotikos ir IT, astrofizikos ir aerokosmonautikos. Šios laboratorijos aprūpinamos modernia įranga, baldais Utenos švietimo centrui vykdant Nacionalinės švietimo agentūros ES investicijų projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ veiklą – „STEAM centrų kūrimas“. Pagal projektą šiose laboratorijose parengti veiklų aprašai 7–12 klasių mokiniams. Astrofizikos ir aerokosmonautikos laboratorija veiklas vykdys kartu su Lietuvos etnokosmologijos muziejumi.
Siekiant išplėsti pirmame pastato aukšte įkurtą Utenos regioninį STEAM atviros prieigos centrą ir sukurti galimybes gamtamokslinėms veikloms ne tik 7–12 klasių mokinimas, antrame pastato aukšte numatoma įrengti inovatyvias, interaktyvias STEAM kūrybines ateljė ankstyvojo amžiaus vaikams, pradinių klasių mokiniams, mokymosi salę neformaliam suaugusiųjų švietimui, erdvę kultūros paveldo, Utenos dvaro istorijos pažinimui, administracines patalpas Utenos švietimo centrui.
Utenos regioninis STEAM atviros prieigos centras kuriamas Utenos krašto istorijai svarbioje vietoje. Dvaro sodybos pastatas Utenos miestui yra svarbus vietos kultūrinio identiteto aspektu. Šioje vietoje nuo XIV a. pradėjo kurtis gyvenvietė, dvaras, priklausantis Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Tai buvo dabartinio Utenos miesto kūrimosi pradžia. XIX a. pabaigoje iškilo mūriniai dvaro pastatai, jie apie 1924 m. atiduoti „Saulės“ draugijos progimnazijai, kuri vėliau tapo gimnazija ir iki 2016 m. veikė kaip švietimo įstaiga.
Utenos krašto švietimo ir mokslo istorija susijusi su šia vieta. Didžiausią šio pastato vertę sukūrė Utenos ,,Saulės“ gimnazijoje mokęsi įžymūs, Lietuvą garsinantys žmonės: istorikas A. Šapoka, teisininkas, žurnalistas, enciklopedininkas Br. Kviklys, poetas A. Nyka-Niliūnas, farmacininkė, žolininkė, etnografė E. Šimkūnaitė, Lietuvos ir JAV diplomatas V. A. Dambrava, krepšininkas J. Valančiūnas ir kiti.
Dvaro, kultūrinio paveldo, pastate veiks inovatyvi švietimo įstaiga, kurios veiklos skatins mokyklinio amžiaus vaikų domėjimąsi gamtos, tiksliaisiais bei inžinerijos mokslais, kuriuos jie studijuotų ateityje ir rinktųsi šios krypties profesijas.