Aktualijos

Utenos apygardos rinkimų komisijos pirmininkė R. Gudynienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos pirmininkė Rolanda Gudynienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).
Nustatyta, kad pernai rugsėjį R. Gudynienė nenusišalino ir pirmininkavo Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos posėdžiui svarstant bei balsuojant dėl išvados, tiesiogiai susijusios su Seimo nariu, kurio padėjėjos-sekretorės pareigas ji tuo metu ėjo. Taip pat R. Gudynienė pasirašė šio posėdžio protokolą, kuriame nutarta minėtai išvadai pritarti. Išvadoje nenustatyta, kad Seimo narys būtų papirkinėjęs rinkėjus. Nenustatyta, kad R. Gudynienė būtų nusišalinusi Vyriausiajai rinkimų komisijai ar Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijai nuo interesų konfliktą jai keliančio klausimo nagrinėjimo.
Tyrimo duomenys rodo, kad R.Gudynienė minėtosios išvados neteikė Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos nariams elektroniniu paštu. Todėl šioje dalyje VTEK nenustatė VPIDĮ nuostatų pažeidimo.
Atsižvelgdama į tyrimo medžiagą, VTEK siūlo Vyriausiajai rinkimų komisijai imtis prevencinių priemonių tam, kad rinkimų komisijų posėdžių metu būtų išvengta VPIDĮ nuostatų pažeidimų.
VTEK inf.