Aktualijos

Unikali prakartėlė Leliūnų koplyčioje: kūrėjai – Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų bendruomenė

Rudeniop pradedame galvoti apie metų pabaigoje artėjančias šventes – Adventą, Kūčių
vakarą, šv. Kalėdas. Gruodis – ypatingas, kvepiantis mandarinais ir cinamonu, šildantis karštu šokoladu puodelyje ir nuotaikingai skaičiuojantis dienas iki išskirtinių švenčių. Vėliau
laukiame Naujųjų Metų – ne veltui sausio 1-ąją meldžiame pasauliui taikos.

Šv. Kūčios – viena svarbiausių švenčių lietuvių kultūroje, kur šeima susirenka prie bendro
stalo, valgo tradicinius patiekalus, dalijasi Kūčių grybšniais ir gieda Kūčių giesmes. Kalėdaičio laužymas – šventa pareiga, liudijanti ramybės ir vienybės linkėjimą. Tai –
neeilinis susiėjimas, kai šeima aptaria metų darbus ir siekia šventumo bei bendrumo
atmosferos.

Šv. Kalėdos – Kristaus gimimo iškilmės: šilumos ir vilties, sandraugos kupinos dienos.
Nuostabi šventė, jei ją pasitinkame atvira širdimi, jei advento laikotarpiu spėjome viskuo
pasirūpinti, radome laiko maldai ir atgailai, nuvykimui į bažnyčią bendruomeninei maldai, jei
dalyvavome gerumo renginiuose, jei supratome, kad vienas kitam esame broliai ir seserys.


2023 metų pabaigos švenčių laukimas Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos
namų bendruomenei išskirtinai svarbus, nes turi prasmingą užduotį – sukurti Leliūnų
koplyčioje prakartėlę. Šią užduotį, be abejo, šiek tiek bauginančią ir keliančią daug iššūkių,
globos namų bendruomenei 2022 metų pabaigoje pasiūlė Leliūnų šv. Juozapo parapijos
klebonas kunigas Andrius Šukys. Taigi, pradžioje buvęs pasiūlymas tapo prasminga
užduotimi globos namų bendruomenei. Prakartėlė yra simbolinė tikinčiųjų išraiška: ją kurdama,
bendruomenė prasmingiau išgyvena Kristaus gimimo įvykį, iš kurio prakartėlės tradicija ir
yra kilusi, o šiemet švenčia 800 metų sukaktį nuo pirmosios sukurtos prakartėlės.

Prakartėlės dekoracijos ir ji pati kuriama stengiantis susieti kelias temas. Tai – Jėzaus
Kristaus gimimo suvokimo tradicija, šviesos ir jaukumo sąsajos, Trijų Karalių apsilankymo
prasmė, Kristaus paaukojimo šventė…

Globos namų bendruomenė, tausodama gamtą, dekoracijas kuria iš antrinių žaliavų. Įvairaus
dydžio žibintai (apipinti stiklainiai), angelai, debesys… Gimus kūdikėliui Jėzui, elektros
nebuvo, buvo naudojami žibintai. Ši dekoracija prisideda prie Kalėdinės nuotaikos
pakylėjimo bei teikia jaukumo. Dangus juodas – daug mažų žvaigždučių ir didžiausia
šviečianti Šiaurinė žvaigždė. Dangų supa debesėliai ir šviečiantys angelai, įsiliejantys į
žibintų dermę. Samanų kamuoliai, apvyti apynių stiebais, simbolizuoja žemę, žalumą,
žmogaus būtį. Gruodis – žiemos mėnuo, o žiemą turi būti sniego – todėl pagrindas baltas.
Šienas! Koks tvartas be šieno?! Šieno kvapas jaučiamas vos įėjus į prakartėlės teritoriją…

Pasimatykime Leliūnų koplyčioje 2023 m. gruodžio 24 d. nuo 19.30 iki 21 val. ir gruodžio 25
d. nuo 10.30 iki 12 val.

Šv. Mišios Leliūnų šv. Juozapo bažnyčioje gruodžio 24 d. 20 val.; gruodžio 25 d. 11 val.

Lina Bačiulė, Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų užimtumo
specialistė

Foto: Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai