Aktualijos

Rugsėjo 5 d., šeštadienį, 18.00 val.

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios (15 metų) ir parapijos (30 metų) jubiliejaus minėjimas. Šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kunigai. Bus pristatytas jubiliejinis leidinys.
Rugsėjo 6 d. – Dievo Apvaizdos tituliniai atlaidai. Šv. Mišios 9.00; 11.00; 18.00 val. Atlaidus ves Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus. Pagrindinės Mišios 9.00 val., prieš jas liturginė procesija.
Taip pat 11.00 val. Mišiose atsisveikinsime su vikaru kun. Rimantu Rimkumi, kuris Panevėžio vyskupo paskirtas Salako klebonu.
Pagarbiai
Kun. Remigijus Kavaliauskas