Aktualijos

Po Antano ir Motiejaus Miškinių sodybos klevais

1914 m. gatvinį Juknėnų kaimą skirstant į vienkiemius, Miškinių šeimai buvo atmatuota 24 hektarai žemės toliau nuo kaimo. Čia buvo perkeltas ir gimtasis namas, tačiau kūrimasis užtruko ir sodyba baigta statyti apie 1929 m.
2000 m. bendru brolių Miškinių vaikų (Antano dukters J.Garjonienės, Vinco dukters J. Maksimavičienės ir sūnaus V. Miškinio) sprendimu sodyba buvo padovanota Utenos rajono savivaldybei. Nuo 2005 m. sodyba yra Utenos kraštotyros muziejaus filialas.
Gyvenamajame name eksponuojamos Miškinių šeimos nuotraukos, knygos A. ir M. Miškinių literatūrinės-etnografinės sodybos interjeras, buities daiktai, baldai. Klėtyje, restauruotoje 2004 m., viename gale įrengta memorialinė A. ir M. Miškinių ekspozicija. Yra jų nuotraukų, dokumentų kopijų, daiktų. Kitame gale 2006 m. birželio 27 d. atidaryta edukacinė klasė. Parengtos kelios edukacinės programos: „Žmogiškumo pamokos A. Miškinio „Žaliaduonių gegužėje“, „A. Miškinio tremties poezija“, „A. Miškinis – vienas ryškiausių lietuvių poetų neoromantikų“, „M. Miškinis – universalaus talento žmogus: pedagogas, vadovėlių autorius, vertėjas“.
Restauruotame klojime yra kambarėlis, kuriame M. Miškinis Pirmojo pasaulinio karo metais mokė aplinkinių kaimų jaunimą. Klojime vyksta koncertai, poezijos vakarai, knygų pristatymai.
Sodybos kiemą puošia trys stogastulpiai. Pirmąjį 1976 m. M. Miškiniui pastatė Raseinių gimnazijos mokiniai. Antrasis, pastatytas 1986 m., skirtas A. Miškiniui. Jo autorius – tautodailininkas Stasys Karanauskas. Trečiasis stogastulpis pastatytas kaip padėkos ženklas visai Miškinių šeimai už padovanotą sodybą. Jo autorius – tautodailininkas Pranas Kaziūnas. A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje gausu renginių. Čia organizuojama A. Miškinio literatūrinės premijos įteikimo šventė, Žiemos skaitymai, Poezijos pavasarėliai, rodomi spektakliai, pristatomos naujos knygos. Sodybos erdves savo renginiams renkasi Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka, Juknėnų bendruomenė, Utenos neįgaliųjų draugija, Utenos ir kaimyninių rajonų mokyklos bei pedagogai.
O dabar apie pagrindinį šios sodybos renginį. 2004 metais Utenos rajono savivaldybė ir Lietuvos rašytojų sąjunga pasirašė sutartį dėl literatūrinės Antano Miškinio premijos įsteigimo. Premija skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleistą per praėjusius dvejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška-utenietiška dvasia, atspindinti Aukštaitijos regiono etninius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. Kūrinius premijai gauti gali siūlyti kūrybinės sąjungos, asociacijos, leidyklos ir patys autoriai. Tradiciškai Antano Miškinio literatūrinė premija teikiama birželio viduryje per Antanines. Premijos laureatais yra tapę šie žodžio meistrai:
2003 m. Petras Panavas už rinktinę „Ateini, praeini, nueini“.
2004 m. Jonas Strielkūnas už eilėraščių knygą ,,Ligi dvyliktos“.
2005 m. Henrikas Čigriejus už poezijos rinktinę „Vieversiui ir kraujažolei“.
2006 m. Vytautas Kaziela už poezijos rinktinę „Kas nebus pralaimėta“.
2007 m. Valdemaras Kukulas už eilėraščių knygą „Judas taipogi danguj“.
2008 m. Vytautas Skripka už eilėraščių knygą „Mažoji rinktinė“.
2009 m. Vladas Braziūnas už eilėraščių knygas „Priedainė“ ir „Saula prė laidos“.
2010 m. Regina Katinaitė-Lumpickienė už eilėraščių knygą aukštaičių tarme „Paraič nama“.
2011 m. Algimantas Baltakis už lyrikos rinktinę „Antakalnio vigilijos“.
2012 m. Marius Burokas už eilėraščių knygą „Išmokau nebūti“.
2013 m. Alis Balbierius už poezijos knygą „Skaidrumos“.
2014 m. Gintaras Bleizgys už poezijos knygą „Sodas“.
2015 m. Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė už poezijos knygą „Papartynų aitvaras“.
2016 m. Alvydas Katinas už poezijos knygą „Vaikšto vienas“.
2017 m. Viktoras Rudžianskas už poezijos knygą „Juodoji dėžutė“.
2018 m. Antanas A. Jonynas už rinktinę „Šermukšnis. Pylimo gatvė“.
2019 m. Rimvydas Stankevičius už poezijos knygą „Šermuonėlių mantija“.

Šiais metais pandemija pakoregavo (bet neįveikė) ir A. Miškinio premijos tradicijų. Birželio pradžioje posėdžiavusi A. Miškinio literatūrinės premijos komisija (pirmininkas Utenos rajono meras, rašytojas Alvydas Katinas, nariai rašytojai Petras Panavas, Stepas Eitminavičius, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Vytautas Kaziela, Marius Burokas, A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė nusprendė, kad aštuonioliktąja A. Miškinio premijos laureate tapo Agnė Žagrakalytė. Premiją planuojama įteikti rugpjūčio 2 dieną A. ir M. Miškinių sodyboje.
„Utenio“ inf.