Aktualijos

Perkamas vieno kambario butas

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2017 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios tvarkos aprašu.
Perkančioji organizacija: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 188710442, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 43535, el. paštu laura.gaiveniene@utena.lt.
Prekių pirkimo tipas: pirkimas.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkamas turtas: vieno kambario butas Utenos mieste, buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m. Butas, esantis pastate, kuris (ar jo dalis) yra avarinės būklės, nebus perkamas.
Pirkimo dokumentai kandidatams bus išduodami nemokamai Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 315 kabinete, (Utenio a. 4, Utenoje). Informaciją apie pirkimo sąlygas taip pat galima rasti Utenos rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.utena.lt
Paraiškos ir parduodamo turto dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Pirkimo dokumentų ir paraiškų teikimo terminas iki 2019 m. lapkričio 26 d. 17 val.
Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų gyvenamųjų būstų dokumentus: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo; būsto energinio naudingumo sertifikato kopiją.
Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, įvyks 2019 m. lapkričio 27 d. 10 val. Utenio a. 4, Utena, 314 kab.
Utenos rajono savivaldybės administracija