Aktualijos

Paskubėkite nemokamai pasiimti biologiškai skaidžių atliekų konteinerius

2024 03 04 rudas konteinerisVadovaudamasi Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nustatytais reikalavimais, kur savivaldybės įpareigotos <…iki 2024 m. aprūpinti namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000…>, Utenos rajono savivaldybės administracija teikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl biologinių atliekų surinkimo priemonių-konteinerių įsigijimo dotacijos gavimo. Skyrus finansavimą, buvo įsigyti 1 145 vnt. biologiškai skaidžių atliekų konteineriai (0,24 m3 talpos) (toliau – Konteineriai), kurie dalinami Utenos miesto individualių namų gyventojams.
Likus ribotam konteinerių kiekiui, kviečiame Utenos miesto individualių gyvenamųjų namų savininkus, neturinčius biologiškai skaidžių atliekų konteinerių (rudos spalvos) suskubti nemokamai juos pasiimti. Dėl Konteinerių pasiėmimo prašome kreiptis į UAB ,,Utenos komunalininkas“ Klientų aptarnavimo skyrių, Rašės g. 4, Utena, 101 kab. arba tel. + 370 389 63 800 (skambinant spausti 1) (darbo laikas: I-IV 7.00 val. – 11.00 val. ir 11.45 val. – 16.00 val., V 7.00 val. – 11.00 val. ir 11.45 val. – 14.45 val.) arba el. paštu komunalininkas@utenoskom.lt


Nemokamai pasiimti Konteinerį galės Utenos miesto individualių gyvenamųjų namų savininkai, sudarę (turintys) sutartis su UAB ,,Utenos komunalininkas“ dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo.
Atkreipiame dėmesį, kad kaip ir 2023 metais, Utenos mieste biologiškai skaidžios atliekos yra renkamos tik iš individualių biologiškai skaidžių atliekų konteinerių (rudos spalvos).