Aktualijos

Odė tylai

„Tyla yra ten, kur ir mes. Ir nėra jokios stebuklingos formulės. Surasti tylą įmanoma – tereikia nuo visko atsitraukti. Šiose fotografijose – mano surasta tyla“, – taip savo fotografijų parodą „Būti tyloje“ apibūdino jos autorius fotografas Rimantas Bikulčius. Parodą kartu su to paties pavadinimo fotografijų albumu zarasiškiai ir svečiai pasitiko Zarasų krašto muziejuje spaliui besibaigiant.

Kadangi Rimanto Bikulčiaus darbuose – prasminga vaizdo ir minties dermė, iš to menų dueto gimė ir fotografijų albumas „Būti tyloje“. Tekstus albumui apie tylą parašė autoriaus bičiuliai, kurie, aidint subtiliai Simono Navicko atliekamai muzikai, buvo pakviesti pasidalyti literatūriniu žodžiu. „Tyloje subręsta mintis, tyloje mes prisiliečiame prie savo sielos gelmių“, – teigė Zarasų fotografų klubo „Ežerų žemė“ pirmininkas Algimantas Navickas. „Tyla yra širdies klausymasis. Juk ir Dievas į kiekvieną iš mūsų prabyla ne triukšme, o kalba per tylą. Tačiau neigiama prasme ji atskleidžia asmens vienišumą, kito ignoravimą, o tai jau mirties įrankis. Tad labai svarbu, kad ji virstų gyvybės tyla, kurioje išgirstume Dievą, artimą, išmintį“, – savo įžvalgomis dalijosi kunigas Vytautas Dagelis.

Tęsinį skaitykite 2022 11 23 „Utenyje“