Aktualijos

Jaunimo įsidarbinimui buvo sudarytos palankios sąlygos

Vytautas Kazela

VšĮ Utenos verslo informacijos centras, remdamasis gerąją Elektrėnų ir Druskininkų savivaldybių dirbant su jaunimu patirtimi, 2019 metais įgyvendino Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programą. Utenos rajono savivaldybės administracija programai įgyvendinti iš Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos 2019 metais skyrė 30000 eurų.
Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu. Programoje dalyvavusiems verslo subjektams už kiekvieną į darbą 2019 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais priimtą nepilnametį jaunuolį buvo kompensuojama fiksuota 200 eurų per mėnesį suma. Maksimali kompensacijos suma – 400 Eur už priimtą jaunuolį per visą programos laikotarpį.
Programoje galėjo dalyvauti darbdaviai – Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę-komercinę veiklą Utenos rajone.
Programos dalyviais galėjo būti mokiniai, kurie pirmąją darbo dieną buvo ne jaunesni nei 14 ir ne vyresni nei 17 metų. Jie turėjo būti deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir besimokantys Utenos rajono savivaldybės teritorijoje registruotoje ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo programą.

Tęsinį skaitykite 2019 12 18 „Utenyje“