Aktualijos

Nuo gruodžio bus priimami prašymai dėl paramos maistu ir prekėmis

2020 metais norintieji gauti paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (maisto produktų bei asmens higienos prekių) prašymus dėl šios paramos skyrimo gali teikti nuo 2019 metų gruodžio 1 d. Asmenys, šią paramą gavę 2019 metais bei norintys ją gauti ir 2020 metais, turi pateikti naujus prašymus.
Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius primena, kad teisę gauti paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo turi nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialines pašalpas ir socialinę paramą mokiniams, globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka, bei tie, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (183,00 Eur).
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 metų vasario 1 d. keitėsi pajamų dydis. Jei bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,5 VRP (305,00 Eur), savivaldybės administracija turi teisę skirti paramą maisto produktais ir asmens higienos prekėmis išimties atvejais.
Utenos miesto gyventojų prašymus dėl paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis priima savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius (Utenio a. 4, 112 kab.), o kaimo gyventojų prašymus – seniūnijos.
2019 metais paramą rajone gavo 2333 asmenys (2018 m. – 1966, 2017 m. – 2120, 2016 m. – 2589 m., 2015 m. – 2815 asmenys).
Utenos rajono savivaldybės administracija