Aktualijos

Naujieji Dauniškio gimnazijos draugai – Beit Sahour Lotynų patriarchalinė mokykla


2015 m. tarp Utenos rajono savivaldybės ir Beit Sahour miesto savivaldybės (Palestina) buvo pasirašyta miestų partnerių bendradarbiavimo sutartis. Viena iš bendradarbiavimo sričių, numatytų sutartyje, buvo švietimas ir ugdymas, dalyvavimas švietimo ugdymo mainų programose, švietimo įstaigų jaunimo ir moksleivių bendradarbiavimas.
Plėtojant bendradarbiavimą tarp miestų savivaldybių švietimo ugdymo ir jaunimo reikalų srityje 2022 m. sausio 11 d. bendradarbiavimo sutartį pasirašė dvi ugdymo įstaigos – Utenos Dauniškio gimnazija ir Beit Sahour miesto Lotynų patriarchalinė mokykla.
Šia sutartimi mokyklos nusprendė bendradarbiauti švietimo – ugdymo srityse:
• keistis patirtimi;
• dalyvauti mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir mokytojų mainų programose;
• dalyvauti jaunimo ir moksleivių mainų programose bei rengiamuose projektuose;
• dalyvauti jaunimo kultūriniuose ir sportiniuose projektuose ir renginiuose;
• dalyvauti kitose su švietimu, ugdymu, jaunimo reikalais, jaunimo sportiniu judėjimu susijusiose veiklose.
Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Asta Skeirienė, Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė, ir Anton Jaraysah, Beit Sahour Lotynų patriarchalinės mokyklos vadovas.