Aktualijos

Narkotikai Visaginą, Ignaliną ir Zarasus pasiekdavo iš Vilniaus

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai 2019 m. balandžio mėnesio pabaigoje baigė didelės apimties ikiteisminį tyrimą, kurį kontroliavo ir jam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros (Visaginas) prokuroras, dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti bei neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, bei neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų turint tikslą jas platinti. 2019 m. birželio mėnesį baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu ir 19 įtariamųjų perduota teismui. Ikiteisminio tyrimo metu pranešimai apie įtarimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. ir 2 d. įteikti 10 (dešimčiai) įtariamųjų. Visi asmenys ir anksčiau jau buvo pakliuvę į policijos akiratį kaip asmenys, linkę vartoti narkotines medžiagas. Vienam asmeniui įteiktas pranešimas apie įtarimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 264 str. (padėjimas įgyti narkotines medžiagas); 1 (vienam) asmeniui įteiktas pranešimas apie įtarimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d.; 7 (septyniems) asmenims pareikšti įtarimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d., iš kurių penkiems taip pat pareikšti įtarimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. Penkiems asmenims ikiteisminio tyrimo metu paskirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimas. Kriminalinės policijos pareigūnai atlikę kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo veiksmus gavo duomenų apie Visagino mieste platinamas narkotines medžiagas – heroiną ir karfentanilį, kurie buvo gabenami iš Vilniaus miesto ir platinami Visagino miesto ir aplinkinių Ignalinos rajono ir Zarasų rajono gyventojams. Ikiteisminio tyrimo metu sulaikymai buvo vykdomi ne tik Visagino, bet ir Ignalinos, Švenčionių ir Vilniaus miestuose. Byloje esantys įtariamieji yra Visagino ir Vilniaus miesto gyventojai, anksčiau teisti už analogiškus nusikaltimus. Dauguma jau atlikę realias laisvės atėmimo bausmes už anksčiau įvykdytas nusikalstamas veikas. Atliekamo tyrimo metu pareigūnai 2018 m. rugpjūčio mėnesį gavę duomenų apie platinamas narkotines medžiagas sulaikė Vilniaus mieste gyvenantį romų tautybės asmenį, kai jis su bendrininku pardavė narkotinių medžiagų. Po sulaikymo atliekant kratą jo gyvenamojoje vietoje buvo rasta ir paimta ne tik narkotinės medžiagos, bet ir šaunamasis ginklas, šaudmenys. Asmuo, kurio gyvenamojoje vietoje buvo rastas ir paimtas ginklas, leidimo laikyti ginklo neturėjo. Vėliau tas pats Vilniaus miesto gyventojas su romų tautybės bendrininku pardavė didelį kiekį narkotinės medžiagos karfentanilio keturiems atvykusiems Visagino miesto gyventojams, kurie šias medžiagas gabeno platinti į Visagino miestą, tačiau vartotojų šios medžiagos nepasiekė, kadangi policijos pareigūnai sulaikė minėtus asmenis, narkotines medžiagas surado ir paėmė bei užkirto kelią narkotinėms medžiagoms patekti į nelegalią rinką. Tyrimo metu vėliau trys iš šių asmenų, kuriems po sulaikymo buvo paskirtos kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės atėmimu, nenutraukė savo nusikalstamos veikos ir pareigūnai, surinkę papildomų įrodymų, nustatė naujų narkotinių medžiagų pardavimo faktų. Įtarimieji buvo sulaikyti ir šiuo metu teismo laukia suimti. Vieno iš jų gyvenamojoje vietoje Visagino mieste atliekant kratą buvo rastas ir paimtas didelis kiekis narkotinės medžiagos, tačiau jau ne karfentanilio, o heroino, skirto platinti Visagino mieste. Taip pat nustatyti ir sulaikyti kiti asmenys, kurie iš jų pirko narkotines medžiagas ne tik vartoti, bet ir platinti. Tyrimo metu išaiškintos 33 nusikalstamos veikos dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis, iš jų 19 nusikaltimų dėl narkotinių medžiagų platinimo. Išaiškinti šių asmenų daromus nusikaltimus pavyko tik po kruopštaus ir ilgalaikio tyrimo, analizuojant gaunamus duomenis ir taikant visą kompleksą ikiteisminio tyrimo veiksmų, kadangi asmenys laikėsi konspiracijos, narkotinės medžiagos buvo platinamos per tarpininkus. Byloje buvo sulaikyti, o vėliau ir suimti trys romų tautybės asmenys, kurie susitikimų metu derindami narkotinių medžiagų platinimą bendraudavo romų kalba. Ikiteisminis tyrimas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriuje yra baigtas ir perduotas Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūrai (Visagine). Kontroliuojantis prokuroras bylą perdavė teismui, kuri šiuo metu nagrinėjama. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kuris neteisėtai disponavo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d.), baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų; tas, kuris neteisėtai disponavo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d.), baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų; tas, kuris neteisėtai disponavo dideliu kiekiu narkotinės ar psichotropinės medžiagos, turėdamas tikslą jas platinti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d.), baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų. Taip pat tas, kuris neteisėtai disponavo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 str. 1 d.), baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Utenos aps. VPK inf.